Du är här

2017-05-23

Effnetplattformen AB (publ): Effnetplattformens nyemission övertecknad

Stockholm, 23 maj 2017 -- Det preliminära resultatet för Effnetplattformens
nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare visar att den
övertecknades med cirka 17 procent.

Genom nyemissionen tillförs Effnetplattformen cirka 23,5 Mkr före
emissionskostnader. Det slutgiltiga utfallet av nyemissionen kommer att
offentliggöras den 26 maj 2017.

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i
enlighet med de principer som anges i informationsbroschyren. Besked om
tilldelning meddelas omkring den 26 maj 2017 genom utskick av
avräkningsnotor. Endast de som erhåller tilldelning meddelas.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Runesten,
Styrelseordförande Effnetplattformen, Tel: 070 280 26 26,
hans.runesten@effnet.com, eller besök: www.effnetplattformen.se

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller
distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien,
Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får
inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i
strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning
kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities
Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Effnetplattformen AB.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna
kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada
och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada
eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i
sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller
någon provinslag i Kanada.

Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
23 maj 2017 kl. 14:45 CET.
Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) handlas på Nasdaq First North (symbol EFFP).
Certified Adviser är Remium Nordic AB (
www.remium.com). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med
verksamhet inom
avancerad digital kommunikation.
Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på
moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera,
investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för
våra aktieägare.
Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (
www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök
www.effnetplattformen.se.

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Effnetplattformen Dividend AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.