Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-14

Effnetplattformen AB (publ): Extra bolagsstämma beslutade om utdelning av aktier

Stockholm, 14 november 2016 -- Vid dagens extra bolagsstämma i Effnetplattformen AB beslutades om utdelning av aktierna i de tre helägda dotterbolagen Effnetplattformen Ventures 1 AB, Effnetplattformen Ventures 2 AB och Effnetplattformen Ventures 3 AB, nedan gemensamt betecknade "Venturebolagen".
För varje aktie i Effnetplattformen AB erhålls en aktie i vart och ett av de tre Venturebolagen.
Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för utdelningen. Avstämningsdagen för utdelningen beräknas infalla i slutet av innevarande månad.
Vart och ett av Venturebolagen kommer att vid utdelningstillfället ha ett aktiekapital om 108 456,51 SEK fördelat på 7 230 434 aktier. Aktiekapitalet har av strukturella skäl höjts något i förhållande till vad som tidigare kommunicerats.
Genom att de utdelade bolagen inte bedriver någon verksamhet är den s k Lex Asea inte tillämplig. Detta innebär att utdelningen är skattepliktig. Skatten bedöms komma att uppgå till de utdelade aktiernas kvotvärde, d v s 0,015 SEK (1,5 öre) per aktie. För varje aktie i Effnetplattformen AB erhålls sålunda utdelning av tre aktier i tre olika bolag med ett utdelningsvärde som bedöms uppgå till sammantaget 0,045 SEK (4,5 öre).
Venturebolagen skall användas vid framtida noteringar inom ramen för Effnetplattformens så kallade plattformsverksamhet där Effnetplattformen fungerar som en attraktiv samarbetspartner till onoterade bolag som söker kapital, ägarspridning, notering samt kompetens att driva och styra noterade bolag.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hans Runesten, styrelseordförande i Effnetplattformen AB (publ),hans.runesten@effnet.com, mobil 0702-80 26 26

Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2016 kl. 11:25 CET.

Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) handlas på Nasdaq First North (symbol EFFN).
Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Effnetplattformen AB
(publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital
kommunikation och investeringsverksamhet. Koncernen har för närvarande
dotterbolaget Effnet AB,(www.effnet.com). För mer information om
Effnetplattformen AB, besökwww.effnetplattformen.se.

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Effnetplattformen AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.