Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-10

Effnetplattformen Dividend AB: Delårsrapport Januari - mars 2017

Luleå, 10 april 2017 --Effnetplattformen Dividend AB (publ)

DELÅRSRAPPORT

Januari - mars 2017

* Koncernens omsättning för det första kvartalet uppgick till MSEK 4,3 (4,81)
eller SEK 0,59 (0,661) per aktie.
* Kvartalets rörelseresultat uppgick till MSEK 1,4 (3,51). Nettoresultatet
för det första kvartalet var MSEK 1,5 (2,81) eller SEK 0,21 (0,381) per
aktie och nettomarginalen uppgick till 36 %.
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det första kvartalet
till MSEK 2,72(3,31) eller SEK 0,372(0,461) per aktie.
* Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid
periodens slut till MSEK 5,2 (39,13) vilket motsvarar SEK 0,72 (5,413) per
aktie.
* Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 19,2 (37,83) eller SEK
2,66 (5,233) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 83 (923) procent.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

* Effnet AB licensierade sin Header Compression teknologi för Cellular IoT
till ett kanadensiskt bolag. Avtalet är strukturerat i linje med bolagets
strategi att skapa återkommande intäktsflöden.
* Den transaktion som beslutades på det tidigare moderbolaget
Effnetplattformen AB:s extra bolagsstämma i januari har nu fulländats genom
att det bolaget, som nu är ett fastighetsbolag, inte längre handlas på
observationslistan för bolag noterade på Nasdaq First North och genom att
bolaget ändrat sitt namn till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Detta
öppnar för möjligheten att, som föreslagits årsstämman, återta namnet
Effnetplattformen under vilket vi tidigare bedrivit vår verksamhet.

Fotnot 1: Avser proforma för Effnetplattformen-koncernen för motsvarande
period.

Fotnot 2: Vissa transaktioner i genomförandet av affären med Effnetplattformen
(publ) (under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget) efter beslut på dess
extra bolagsstämma 2017-01-16 har beaktats som om de hänt per 2017-01-01.
Därmed visar proforma2 ingående balansräkning och proforma kassaflödesanalys
transaktioner tillhörande den nya koncernen.

Fotnot 3: Avser proforma för Effnetplattformen-koncernen för motsvarande
tidpunkt.

För ytterligare information kontakta
:

Aniruddha Kulkarni, Verkställande direktör,aniruddha.kulkarni@effnet.com, +46
(0)920 60918

Sten Sundén, Finanschef,sten.sunden@effnet.com

eller besök bolagets hemsida:www.effnetdividend.se

Denna information är sådan information som Effnetplattformen Dividend AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 april kl. 08:37 CET.

Om Effnetplattformen Dividend AB (publ)

Effnetplattformen Dividend AB (publ) handlas på Nasdaq First North (symbol
EFFP). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com).
Effnetplattformen Dividend AB (publ) är moderbolag i en koncern med
verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att
utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform,
investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade
bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för
närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om
Effnetplattformen Dividend AB, besökwww.effnetdividend.se.

Om Effnet AB

Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression
som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i
mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För mer information om Effnet AB
och om dess produkter förIP Header Compression(IPHC),Robust Header
Compression(ROHC),Backhaul Header Compression(BHC) ochInternet of Things(IoT)
besökwww.effnet.com.

Effnetplattformen Dividend 2017 Q1
http://hugin.info/164811/R/2095053/792312.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Effnetplattformen Dividend AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.