Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-16

Efter miljardförlusten – så ska byggjätten ställa om: ”Vidtagit åtgärder”

wysiwyg_image

NCC:s kapitalmarknadsdag blev en välbesökt historia.

En stor översyn har resulterat i omvärderingar och nedskrivningar på över 1 miljard kronor.
Pressade NCC:s aktie rasade som följd men hämtade sig sedan.
Nu kräver bolagets nye vd att organisationen koncentrerar sig på lönsamhet före tillväxt.
– Vi har tappat fokus på projekten, säger Tomas Carlsson.

Före sin omtalade kapitalmarknadsdag presenterade NCC även preliminära siffror för tredje kvartalet 2018.

Marknaden togs på sängen när vd Tomas Carlsson meddelade omvärderingar och nedskrivningar som kommer att ge ett rörelseresultat på –1,1 miljard kronor och aktien rasade inledningsvis över 13 procent.

Nytillträdde koncernchefen är dock noga med att hans stora genomgång av bolagets verksamhet kommer att bli vägvinnande på sikt. Aktien kom sedan att vända upp.

NCC har en turbulent tid i färskt minne. Mitt i en brinnande högkonjunktur, påeldad av låga räntor, har bolaget gått vilse och bjudit på både vinstvarningar och förluster.

På måndagskvällen var det dags igen. I samband med kapitalmarknadsdagen i centrala Stockholm, som hölls på tisdagen, fick Tomas Carlsson svara på frågor om byggjättens senaste omvärderingar och nedskrivningar.

– En sådan här översyn görs varje år. Nu blev den större. Vi har utvärderat olika balansräkningar, projekt och tillgångar, säger Tomas Carlsson till Aktiespararen.

Hur kom ni fram till att ett så pass stort belopp behövde skrivas av?

– Det har blivit en konsekvens i och med att vi vill sänka risknivån. Det handlar om tvister med kunder och vilket utfall vi tror att de kommer att få. Vi är inte lika optimistiska där längre. Då väljer vi att göra så här.

Andra faktorer bakom nedskrivningarna är avsättningar för garantier för fastigheter. Marknaden i norska Stavanger har tagit stryk av ett fallande oljepris och lokalerna står nästintill tomma, NCC vill lämna kranskommunerna runt Helsingfors och endast satsa på den finländska huvudstaden och tänker samtidigt sluta fokusera på handelsfastigheter i Danmark.

– Det finns även lite mindre grejer som räknas in här, säger Tomas Carlsson, som har rest runt och lärt känna organisationen under sina första månader som vd.

– Det har handlat om att ha dialoger med ledningarna i de olika affärsområdena och förstå hur de tänker, att även se de mjukare värdena.

wysiwyg_image

Tomas Carlsson är vd för NCC sedan maj 2018.

För många brister

53-årige Tomas Carlsson, som tidigare har spenderat över 20 år inom NCC-koncernen och bland annat varit chef för den svenska byggverksamheten, känner sig tillfreds över att NCC har en kärna som levererar starkt. Men en tredjedel av omkring 60 enheter kommer inte upp i önskad nivå.

– Vi har isolerat problemen och lagt fram en åtgärdsplan. Det kommer alltid att finnas någon del som trampar igenom, men det är lite för många som inte fungerar bra just nu. Vi kommer att bli tydligare med vad vi förväntar oss av de olika delarna i verksamheten.

Vad beror bekymren på när alla yttre förutsättningar verkar finnas för att lyckas?

– Det är inte förvållat av marknaden utan av oss själva. Vi har tappat fokus på projekten. Det är kärnan till de utmaningar som vi står inför. Vi ska inte försöka att vara något annat än ett bolag som fokuserar på projekt.

Han har stuvat om ordentligt och genomfört en föryngring i ledningen för att sätta sin prägel på NCC.

– Jag vill få med mig rätt gäng från start.

Tomas Carlsson, som anslöt till NCC i maj efter flera framgångsrika år som vd för teknikkonsulten Sweco, är glad över att vara på plats och ser med tillförsikt på framtiden.

– Det är väldigt stimulerande, men det är så klart tråkigt att bolaget inte har presterat.

Ni utvärderar möjligheten att sälja olönsamma divisionen ”Road Service” som ingår i affärsområdet ”Industry”. Är fler avyttringar att vänta?

– Vi har inga sådana planer. Ett par mindre enheter kommer att ses över, men vi tänker inte göra oss av med fler stora enheter just nu. Sedan vet man aldrig vad som händer i framtiden, understryker Tomas Carlsson.

”Skarpt fall”

Han tycker att det alltjämt är bra drag i konjunkturen. Men utvecklingen på bostadsmarknaden får honom att klia sig i huvudet.

– Det är ett grått moln. Vi ser ett skarpt fall på bostadsmarknaden. Det är en bra orderingång på hyresrätter, men ser trögare ut när det kommer till bostadsrätter.

Som en del av förändringsarbetet kommer affärsområdet ”Building” att delas i två. Sverige och Norden får nu koncentrera sig mer på sitt eget och skapa ett bättre fokus.

Sedan kommunicerades även att NCC upprepar sina finansiella mål på sikt. Rörelsemarginalen ska uppgå till 4 procent för hela koncernen. Det är bolaget en bra bit ifrån just nu och Tomas Carlsson betonar att ambitionen inte kommer att infrias i närtid.

– Vi fokuserar på här och nu. Vi har vidtagit åtgärder och ska jobba för att bli bättre varje dag. Om vi gör det rätt kommer det här att bli bra på lite sikt, säger han.

Aktien faller vidare

När handeln öppnade på tisdagen föll NCC, som hoppas kunna bibehålla sitt mål att dela ut 40 procent av vinsten efter skatt, så mycket som 13 procent på Stockholmsbörsen efter att vinstvarningen tagits emot med vrede av investerarna.

Aktien har kommit att hämta sig, inte minst tack vare en köprek från SEB, och handlas nu nästan oförändrad vid 16-tiden. Sett över det senaste året har aktien dock rasat hela 26 procent och står i runt 143 kronor.