Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-22

EIKR: Eiendomskreditt AS - Kvartalsrapportering 3. kvartal 2019

Eiendomskreditt AS - Kvartalsrapportering 3. kvartal 2019

3. kvartal 2019

o Flat utlånsutvikling i kvartalet og 14% hittil i 2019
o Netto renteinntekter utgjør 25,40 mill.kr mot 21,01 mill.kr
i tredje kvartal 2018
o Resultat etter skatt utgjør 15,63 mill.kr mot 12,61 mill.kr
i tredje kvartal 2018
o Egenkapitalavkastning etter skatt er på 8,21 % i kvartalet (annualisert)

Hittil 2019

o Vekst i utlån til næringseiendom og borettslag er på 22% siste 12 mnd.
o Netto renteinntekter utgjør 72,21 mill.kr mot 61,80 mill.kr pr. 30.09.2018
o Resultat etter skatt er 44,20 mill.kr mot 41,91 mill.kr pr. 30.09.2018
o Resultat per aksje utgjør 8,23 kr og bokført egenkapital per aksje er
kr 150,26
o Egenkapitalavkastning etter skatt er på 7,73 % (annualisert)
o 02.01.2019 oppgraderte S&P Global Ratings den langsiktige ratingen av
Eiendomskreditt sine obligasjoner med fortrinnsrett (eiendomshypotek)
til AAA (outlook stable)

Utlån
Hittil i år er det utbetalt 1 691 mill.kr (925 mill.kr) i nedbetalingslån til
finansiering av næringseiendom og borettslag. Veksten har de siste 12 måneder
vært 21,81%. Ved utgangen av september har Eiendomskreditt netto
eiendomshypoteklån på tilsammen 5 006 mill.kr.

Egenkapital og kapitaldekning
Eiendomskreditt har ved utgangen av september en egenkapital på 806 mill.kr og
en samlet tellende ansvarlig kapital på 983 mill.kr. Dette er inkludert 50% av
revidert resultat fra første halvår. Selskapet har en kapitaldekning på 18,66%
hvorav kjernekapitaldekning utgjør 16,29%. Ren kjernekapitaldekning er på 14,68%
og uvektet kjernekapitaldekning er på 14,11%.

Fremtidsutsikter
Selskapet har hatt god utlånsvekst hittil i år. Likeledes har
resultatutviklingen vært positiv og det forventes at inntjeningen opprettholdes
i fjerde kvartal.
Den 25. juni 2019 sendte Finansdepartementet ut høringsnotatet «Tilpasninger i
kapitalkravene for banker». Her foreslås endringer i kapitalkravene for banker
og finansinstitusjoner som følge av full implementering av EU's CRR/CRD IV
direktiv i norsk lov. De foreslåtte endringene vil treffe finansinstitusjonene
svært ulikt. For Eiendomskreditt forventer vi at endringene i sum vil kunne
medføre noe høyere kapitalkrav allerede fra med 2019. Utsikter til høyere
kapitalkrav har begrenset utlånsveksten i tredje kvartal og det legges opp til
en moderat utlånsutvikling også for resten av året.
Norges Bank økte styringsrenten med 0,25%-poeng i september. Dette var tredje
renteheving hittil i år. Eiendomskreditt har med virkning fra ultimo oktober
justert opp renten på lån med flytende rente med inntil 0,25%-poeng. Den siste
tids økonomiske utvikling internasjonalt har medført at det nå hefter større
usikkerhet til den innenlandske renteutviklingen fremover.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/487515

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.