Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-07

EKN: EKN uppgraderar Bangladesh och Nepal och nedgraderar Mongoliet

Efter en analys av länder i Asien och i södra och östra Afrika
justerar EKN landriskklassningen för Mongoliet, Bangladesh och Nepal.

Uppgradering av Bangladesh till landriskklass 5 från 6

Trots den polariserade och många gånger stökiga politiska situationen
i Bangladesh har landets ekonomi utvecklats väl under det senaste
decenniet. Tillväxten förväntas även framöver uppgå till runt sex
till sju procent per år.

En viktig faktor för landets tillväxt är textil och klädindustrin som
står för 80 procent av exportintjäningen.

- Inriktningen på export av textil och kläder har varit framgångsrik
och skapar många viktiga arbetstillfällen för den stora befolkningen,
säger Lovisa Bolander, landanalytiker på EKN.

Framöver behöver Bangladesh bredda ekonomin och stärka landets
institutioner. Ett sådant reformarbete pågår nu inom ramen för
Bangladeshs avtal med IMF.

Uppgraderingen innebär att EKN har Bangladesh i en bättre
landriskklass än den sammanvägda bedömningen inom OECD. Det innebär
att EKN, i de fall det är möjligt, prissätter premien efter
landriskklass 5, men utan att gå under den överenskomna minimipremien
i OECD:s landriskklass 6.

Det totala värdet för EKN:s utestående garantier för export till
Bangladesh uppgår till nästan 1,5 miljarder kronor.

Uppgradering av Nepal till landriskklass 6 från 7

I februari 2014 utsågs Sushil Koirala, till Nepals premiärminister.
Han är den sjätte premiärminister sedan 2008 då monarkin avskaffades
i landet. Förhoppningen är att Sushil Koirala lyckas med uppgiften
att forma en ny konstitution för landet.

- Det får ses som ett steg i rätt riktning att den nya
premiärministern har satt konstitutionsarbetet högst på regeringens
agenda, säger Lovisa Bolander, landanalytiker på EKN.

De många åren av politisk instabilitet i Nepal har lett till att
ekonomin blivit lidande. Landets utlandsskuld är ändå begränsad.
Mycket tack vara inflödet av pengar från emigrantarbetare som uppgår
till 25 procent av landets BNP.

EKN har inga utestående garantier för export till Nepal.

Nedgradering av Mongoliet till landriskklass 5 från 4

Mongoliets betalningsbalans och skuldsituation har försvagats de
senaste två åren.

- Fallande priser på landets viktiga råvaruexport och nedgången i
direktinvesteringar har försvagat betalningsbalansen. För att hålla
igång ekonomin löper staten stora budgetunderskott när pengar trycks
ut i ekonomin. Statssulden har ökat och valutareserverna minskat,
vilket gör landet sårbart, säger Johan Fredriksson, landanalytiker på
EKN.

På sikt kan utsikterna för Mongoliets ekonomi förbättras genom
pågående förhandlingar med större investerare i gruvsektorn och
reformer för att underlätta investeringsklimatet.

Det totala värdet av EKN:s utestående garantier för investeringar i
och export till Mongoliet uppgår till drygt 60 miljoner kronor och
avser transport- och maskinutrustning relaterat till landets
gruvindustri.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för
betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där
vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre
kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i
årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.

EKN:s kontaktpersoner för media:

Beatrice Arnesson, kommunikationschef, 08-788 00 36
Carina Kampe, pressansvarig, 08-788 01 66

EKN är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga
och utveckla det svenska näringslivets internationalisering och
konkurrenskraft.

Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och
banker. Verksamheten finansieras med försäkringstagarnas premier.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=285079...
http://mb.cision.com/Main/4747/9613647/264783.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.