Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-25

EKN: Första halvåret 2014: Framgångar för fler SME-företag

Både garantigivningen och offertvolymen till små och medelstora
företag har ökat jämfört med första halvåret 2013. Garantigivningen
till dessa företag uppgick till 1,7 miljarder kronor, vilket är en
rejäl ökning mot förra året, då garantigivningen uppgick till 1,0
miljarder kronor.

- Det är glädjande att vår satsning på lokala kontor och närvaro i
flera orter i Sverige leder till att små och medelstora företag får
ännu bättre tillgång till EKN-garantier. Med EKN som affärspartner
kan företagen erbjuda sina kunder kredit och stärka sin
konkurrenskraft, säger generaldirektör Karin Apelman.

Totalt minskade garantigivningen till 15,4 miljarder kronor, jämfört
med 22,7 miljarder kronor förra året. Den ekonomiska utvecklingen är
god i många delar av världen. Det finns tillgång till finansiering på
marknaden vilket dämpar efterfrågan på garantier från EKN.

Garantigivning för affärer till tillväxtländer blir åter igen mer
dominerande som andel av den totala garantigivningen. Garantivolymen
utgjordes under halvåret till 65 procent av affärer till
tillväxtländer, jämfört med 35 procent förra året. EKN garanterade
761 affärer i 98 länder.

Periodens resultat uppgick till 809 miljoner kronor. EKN hade vid
utgången av första halvåret 2014 en fortsatt stark finansiell
ställning. EKN har kapacitet att garantera ytterligare affärer för de
svenska exportörerna.

Periodens affärer jan-jun 2014 jan-jun 2013
Offerter, antal 851 864
Offertvolym, mkr 25 264 18 138
Garanterade affärer, 761 811
antal
Garantivolym, mkr 15 414 22 709
Skadeutbetalningar 323 114

Periodens resultat, mkr 809 699

Utestående exponering 2014-06-30 2013-12-31
och ackumulerat resultat,
mkr
Utestående offerter 116 999 117 571
Utestående garantier 179 729 194 713
Reservering för risken i 5 733 5 945
engagemanget
Eget kapital 24 061 23 262

EKN:s kontaktpersoner för media:

Beatrice Arnesson, kommunikationschef, 08-788 00 36
Carina Kampe, pressansvarig, 08-788 01 66

EKN är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga
och utveckla det svenska näringslivets internationalisering och
konkurrenskraft.

Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och
banker. Verksamheten finansieras med försäkringstagarnas premier.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ekn/r/forsta-halvaret-2014--framgangar-for-fle...
http://mb.cision.com/Main/4747/9632670/278100.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.