Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Ekobot publicerar lovande testresultat från fälttester Nederländerna

Ekobot AB(publ) publicerar officiella testresultat från Nederländerna. I samarbete med Europas främsta jordbrukstekniska forskningsinstitut, Wageningen university and research genomförde Ekobot under kvartal tre lyckade fälttester. Sedan säsongen 2020 har Ekobots robotsystems prestanda förbättrats från 20% till att under 2021 nå 78%.

Testresultaten påvisar en mycket snabb och lovande utveckling av robotsystemets effektivitet. Rensningseffektivitet av ogräs mäts i procent bekämpat ogräs. Rensningseffektiviteten var i Sverige under säsongen 2020 strax över 20%. Under 2021 har systemets optimerats och nådde under juli 2021 strax över 50% i svenska odlingar och under september 2021 nådde systemet ända upp emot 78% nederländska odlingar.
 
Testresultaten från Nederländerna har varit mycket tillfredsställande. Vi fick ta del av indikativa resultat redan under september månad i år men nu är de officiella resultaten publicerade. Vi kan konstatera att vi lyckats förbättra systemets prestanda avsevärt sedan i somras. Vi ligger nu mycket nära den nivå som förväntas av systemet för att kunna verka på kommersiella villkor – säger Ekobots VD Erik Jonuks
 
Jeroen De Bruin, researcher precision agriculture WUR, kommenterar Ekobots resultat.
We evaluated the performance of Ekobot in a field of onions in Lelystad. The robot removed up to 58% of the weeds in one pass, and 78% in two passes over the same part of the field. A farmer will go through the field several times as well, therefore the numbers might already work in practise. Ekobot did not train their algorithm on conditions in the Flevopolder, so we expect improvements already when they train with data they collected in Lelystad. The tool Ekobot uses is simple, easy to replace, and is able to remove the weeds both between and in the onion row. We are looking forward to next year, when Ekobot is returning to do more tests.
 
Ekobot har följt den tidigare kommunicerade operativa planen mycket väl under 2021. De lovande testresultaten i Nederländerna indikerar att det nu finns mycket bra tekniska förutsättningar för att påbörja pilotinstallationer i kommersiella odlingar både i Sverige och Holland under 2022.

Om Ekobot
Ekobot AB (publ), baserat i Västerås, bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider. Bolagets vision är att ge jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion.

För mer information, se Ekobots hemsida www.ekobot.se
Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.

Kontakter


Erik Jonuks
VD Ekobot AB - The evolution of agriculture
erik.jonuks@ekobot.se
+46 703 850 890
Homepage
Linkedin

Om Ekobot


Ekobot is the result of the founder Ulf Nordbeck's thoughts and desire to combine robotics and healthy sustainable food production. Ekobot's goal is to be able to offer practical and sustainable solutions to agricultural issues while reducing workload with autonomous tools for vegetable farmers. Ekobot has grown and combined today a team of experts in agricultural robotics with shareholders who share their convictions and understand the challenges of start-ups.

Denna information är sådan information som Ekobot är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-01 10:44 CET.

Bifogade bilder


Ekobot 2021

Bifogade filer


Ekobot publicerar lovande testresultat från fälttester Nederländerna

Författare MFN