Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-23

EKOFIN: EXTRAMÖTE GODKÄNNER 4 ÅTERHÄMTNINGSPLANER PÅ MÅNDAG

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) Ett extra ekofinmöte väntas på måndag godkänna återhämtningsplanerna för fyra mindre EU-länder.

På mötet ska också EU-kommissionen presentera åtgärdspaketet mot penningtvätt, som kom i tisdags.

Det extra videomötet är insatt för att hinna ge grönt ljus för de fyra EU-ländernas planer före augustisemestern. På så vis ska coronafondens pengar kunna börja flöda till dem också.

De fyra är Cypern, Kroatien, Litauen och Slovenien.

Irland skulle ha varit med, men behandlingen i kommissionen och av tjänstemännen från alla EU-länder hann inte bli klar i tid.

Den 13 juli godkändes återhämtningsplanerna för de första 12 EU-länderna, däribland Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien.

Godkännandet av planerna är ett villkor för att utbetalningar till länderna från coronafonden, RRF, på 672,5 miljarder euro 2021-2026.

De första förskottsbetalningarna på 13 procent av bidragen ska kunna göras från slutet av juli.

På måndagens möte väntas de fyra EU-ländernas planer glida igenom smärtfritt.

I förberedelsearbetet på tjänstemannanivå har dock frågor ställts om rättsstatens säkerställande i Slovenien.

Det ses som en uppvärmning inför kommande behandling av planerna från Polen och Ungern, där EU anser att rättsstatens oberoende hotas. Sådant oberoende är nödvändigt för att bevaka att EU-stödet används på rätt sätt.

När det gäller åtgärder mot penningtvätt föreslog kommissionen i tisdags att skärpa befintlig EU-lagstiftning och skapa en ny EU-myndighet för tillsyn.

Förslagen presenteras nu för finansministrarna.

Sverige är preliminärt positivt inställd till förlagen. Det gäller även en gemensam myndighet, förutsatt att mandatet begränsas och inriktas på de mest riskfyllda verksamheterna.

Vanlig behandling av förslaget väntar sedan i Europaparlamentet och inom ekofinrådet.
Författare Direkt-SE