Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-13

Elanders AB: Delårsrapport januari - juni 2018

Delårsrapport januari - juni 2018

Första halvåret

* Omsättningen ökade med 14 procent till 5 035 (4 403) Mkr, varav 11
procentenheter var organisk tillväxt.
* EBITA uppgick till 199 (214) Mkr.
* Rörelseresultatet uppgick till 167 (182) Mkr.
* Resultat före skatt uppgick till 120 (143) Mkr.
* Nettoresultatet uppgick till 76 (107) Mkr motsvarande 2,10 (3,02)
kronor per aktie. I resultatet ingår en uppskjuten skattekostnad av
engångskaraktär om cirka 11 Mkr, då uppskjutna skattefordringar
värderades om med den nya bolagsskattesatsen i Sverige.
* Det operativa kassaflödet ökade till 92 (-113) Mkr.

Andra kvartalet

* Omsättningen ökade till 2 613 (2 264) Mkr, vilket var en ökning med
15 procent, varav 10 procentenheter var organisk tillväxt.
* EBITA ökade till 116 (108) Mkr, vilket var en resultatförbättring med
7 procent.
* Rörelseresultatet ökade till 100 (93) Mkr.
* Resultat före skatt ökade till 74 (73) Mkr.
* Nettoresultatet uppgick till 42 (54) Mkr motsvarande 1,15 (1,52)
kronor per aktie. I resultatet ingår en uppskjuten skattekostnad av
engångskaraktär om cirka 11 Mkr, då uppskjutna skattefordringar
värderades om med den nya bolagsskattesatsen i Sverige.
* Det operativa kassaflödet ökade till 127 (47) Mkr.

Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida,
www.elanders.com

, eller kan efterfrågas via e-post från info@elanders.com

.

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson
Vd och koncernchef
Tel. 031 - 750 07 50

Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Tel. 031 - 750 07 50

Elanders AB (publ)
(org.nr. 556008-1621)
Flöjelbergsgatan 1 C
431 35 Mölndal
Tel. 031 - 750 00 00

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 kl. 08.00
CET.

Bilaga

* 2018-07-13 Elanders Pressmeddelande Q2 2018

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.