Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

Elanders AB: Elanders genomför kostnadsanpassningar och effektiviseringar i den tyska verksamheten

Som ett led det kontinuerliga arbetet med att förbättra lönsamheten i
koncernen kommer Elanders att inleda ett kostnads- och
effektiviseringsprogram under fjärde kvartalet. Detta kommer främst att
beröra den tyska verksamheten inom Elanders underkoncern LGI, som utgör en
del av affärsområdet Supply Chain Solutions. Programmet, som initierats av
LGI:s nya koncernchef Bernd Schwenger, är en naturlig fortsättning på den
omorganisation av LGI som han inledde under tredje kvartalet.
Effektiviseringsprogrammet fokuserar på att sänka de fasta kostnaderna och
öka den interna effektiviteten. Detta sker bland annat genom åtgärder som
reducerar indirekta kostnader, såsom till exempel kostnader för
administration och andra stödfunktioner. Antalet ledande befattningshavare
kommer samtidigt att minskas för att skapa kortare beslutsvägar, vilket
både kommer att öka effektiviteten samt sänka de fasta kostnaderna.

?Vi har under 2019 lyckats höja marginalerna i flertalet av våra bolag och
genom att vidta dessa åtgärder skapar vi en plattform som ytterligare ökar
vår konkurrenskraft och möjliggör en fortsatt positiv marginalutveckling?,
säger Magnus Nilsson, koncernchef för Elanders.

I samband med att programmet initieras under fjärde kvartalet kommer
engångskostnader om cirka 60 Mkr att belasta resultatet. Programmet
beräknas ge årliga besparingar med motsvarande belopp med start från och
med år 2020.

För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07
50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 15 november 2019 kl. 08.00 CET.

Bilaga

* 2019-11-15 - Elanders pressmeddelande - Elanders genomför
kostnadsanpassningar och effektiviseringar i den tyska verksamheten

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.