Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-13

Elanders AB: Elanders utökar åtgärdsprogram och justerar historiska felaktigheter i kundprojekt

Elanders utökar det åtgärdsprogram som tidigare annonserats och justerar
historiska felaktigheter i kundprojekt. Detta innebär att ytterligare 120
Mkr i engångskostnader kommer att belasta resultatet i fjärde kvartalet
2019, dvs totalt cirka 180 Mkr. Felaktigheterna är hänförliga till
transportverksamheten inom dotterföretaget LGI, som ingår i affärsområdet
Supply Chain Solutions.

I ett pressmeddelande, daterat 15 november 2019, redogjorde vi för det
kostnads- och effektiviseringsprogram som inletts i vårt tyska
dotterföretag LGI. Det arbetet har nu kommit ett steg vidare.
Omorganisationen som vi tillsammans med LGI:s nya ledning fattade beslut om
syftade till att förenkla strukturen och få bättre kontroll över
verksamheten. Utöver detta har vi sedan tidigare initierat implementeringen
av ett nytt verksamhetsstyrningssystem för att kunna göra bättre
lönsamhets­analyser av transportverksamheten. Omorganisationen syftade
också till att renodla verksamheten och få bättre underlag för att kunna
fatta strategiska beslut samtidigt som lönsamheten per kund­segment,
nedbrutet till individuella kunder, blir mer transparent. Som en del i
omorganisationen togs också transportverksamheten bort som ett eget område
inom bolaget och istället fördelades de olika transportaffärerna ut på
övriga divisioner respektive kundsegment där de hörde hemma.

I samband med ovanstående åtgärdsprogram har det upptäckts brister i det
tidigare verksamhets­styrningssystemet för transportverksamheten. Detta har
resulterat i felaktigheter i redovisningen för ett avgränsat större
kundprojekt, både på grund av ett systemfel och bristande intern kontroll.
Verk­samheten har varit föremål för full revision under hela den period som
Elanders ägt den.

När felaktigheterna korrigeras kommer cirka 87 Mkr belasta 2019 års
rörelseresultat. Av dessa utgör 57 Mkr poster som påverkat resultatet
positivt under åren 2014-2018. Korrigeringen får inte någon negativ effekt
på kassaflödet för koncernen. Utöver detta har vi beslutat oss för att
utöka det tidigare aviserade åtgärdsprogrammet för kostnadsanpassningar och
effektiviseringar i den tyska verksamheten från cirka 60 Mkr till 92 Mkr. I
och med detta förväntas årliga besparingar öka från cirka 60 Mkr till 75
Mkr med start från år 2020. Som en konsekvens av ovan kommer därmed
rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2019 att belastas med
engångskostnader om totalt cirka 180 Mkr inklusive de 60 Mkr som
kommunicerades i pressmeddelandet den 15 november 2019.

För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07
50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 13 januari 2020 kl. 08.00 CET.

Bilaga

* 2020-01-13 Elanders pressmeddelande - Elanders utökar åtgärdsprogram
och justerar historiska felaktigheter i kundprojekt

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.