Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-11

ELECTRA GRUPPEN AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2016

Electra Gruppen AB
Delårsrapport

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2016

Omsättningstillväxt i båda segmenten

-- Omsättningen ökade med 4 procent under tredje kvartalet
-- Kvartalet dominerades av nylanseringar inom mobiltelefoni
-- Det ackumulerade resultatet har belastats av engångskostnader om 1,4 MSEK
vilket skapar en årlig besparing på 4-5 MSEK
-- Framgångsrik hantering av stora ordervolymer vid lanseringen av Iphone 7

JANUARI – SEPTEMBER 2016

-- Nettoomsättningen uppgick till 1 151,4 (1 141,1) MSEK.
-- Rörelseresultatet uppgick till 16,2 (21,5) MSEK.
-- Periodens resultat uppgick till 14,5 (17,8) MSEK.
-- Resultat per aktie uppgick till 2,79 (3,42) SEK.
-- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 46,2 (17,6) MSEK.
-- Eget kapital per aktie uppgick till 35,86 (34,97) SEK.
-- Resultatet belastat med engångskostnader på 1,4 MSEK

JULI – SEPTEMBER 2016

-- Nettoomsättningen uppgick till 382,2 (366,8) MSEK.
-- Rörelseresultatet uppgick till 8,1 (10,1) MSEK.
-- Periodens resultat uppgick till 6,8 (7,7) MSEK.
-- Resultat per aktie uppgick till 1,30 (1,48) SEK.
-- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,8 (-2,1) MSEK.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Electra har den 3 november tecknat ett logistikavtal med Empire Sweden AB.

FINANSIELL Q3 Q3 1/1-30/ 1/1-30/ 1/10-20 Helår
9 9 15
UTVECKLING (MSEK) 2016 2015 2016 2015 30/9-20 2015
16

Nettoomsättning 382,2 366,8 1 151,4 1 141,1 1 710,6 1
700,3
Rörelseresultat 8,1 10,1 16,2 21,5 31,8 37,1
Resultat efter finansiella 8,6 9,9 17,6 22,8 33,8 39,0
poster
Periodens resultat 6,8 7,7 14,5 17,8 26,8 30,0
Rörelsemarginal (%) 2,1 2,8 1,4 1,9 1,9 2,2
Soliditet (%) 43,7 44,2 43,7 44,2 43,7 35,4
Eget kapital per aktie (SEK) 35,86 34,97 35,86 34,97 35,86 37,32
Resultat per aktie, före 1,30 1,48 2,79 3,42 5,14 5,76
utspädning (SEK)
Resultat per aktie, efter 1,30 1,48 2,79 3,42 5,14 5,75
utspädning (SEK)
Aktier vid periodens utgång 5 201 5 201 5 201 5 201 5 201 5 201
(tusental)
Aktier efter utspädning vid 5 251 5 251 5 251 5 251 5 251 5 251
periodens utgång
(tusental)

Anneli Sjöstedt, CEO, 070-52 584 59,
Johan Jaensson, CFO, 072-58 501 22

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.