Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

ELECTRA GRUPPEN AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2017

Electra Gruppen AB
Interimsrapport

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2017

Fortsatt starkt inom segmentet Logistik & IT

-- Segmentet Logistik & IT växer omsättningsmässigt med 9,9 procent i
kvartalet
-- Telekomsektorn driver branschens tillväxt och förändrar marginalstrukturen
-- Branschens mixförändring och marginalpress möts med
kostnadsrationaliseringar

JULI - SEPTEMBER 2017

-- Nettoomsättningen uppgick till 372,9 (382,2) MSEK.
-- Rörelseresultatet uppgick till 7,3 (8,1) MSEK.
-- Resultat efter skatt uppgick till 6,0 (6,5) MSEK.
-- Resultat per aktie uppgick till 1,15 (1,25) SEK.
-- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41,3 (45,6) MSEK.

JANUARI – SEPTEMBER 2017

-- Nettoomsättningen uppgick till 1 159,4 (1 151,4) MSEK.
-- Rörelseresultatet uppgick till 16,3 (16,2) MSEK.
-- Resultat efter skatt uppgick till 13,7 (13,8) MSEK.
-- Resultat per aktie uppgick till 2,63 (2,66) SEK.
-- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 48,3 (94,0) MSEK.
-- Eget kapital per aktie uppgick till 36,82 (35,86) SEK.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

FINANSIELL Q3 Q3 1/1-30 1/1-30 1/10-2 Helår
/9 /9 016
UTVECKLING (MSEK) 2017 2016 2017 2016 30/9-2 2016
017

Nettoomsättning 372,9 382,2 1 1 1 1
159,4 151,4 735,3 727,3
Rörelseresultat 7,3 8,1 16,3 16,2 32,1 32,0
Resultat efter finansiella poster 7,7 8,6 17,4 17,6 33,8 34,0
Resultat efter skatt 6,0 6,5 13,7 13,8 26,3 26,5
Rörelsemarginal (%) 1,9 2,1 1,4 1,4 1,9 1,9
Soliditet(%) 44,4 43,7 44,4 43,7 44,4 38,6
Eget kapital per aktie (SEK) 36,82 35,86 36,82 35,86 36,82 38,29
Resultat per aktie, före 1,15 1,25 2,63 2,66 5,05 5,09
utspädning (SEK)
Resultat per aktie, efter 1,15 1,24 2,63 2,64 5,04 5,08
utspädning (SEK)
Aktier vid periodens utgång 5 201 5 201 5 201 5 201 5 201 5 201
(tusental)
Aktier efter utspädning vid 5 273 5 251 5 273 5 251 5 273 5 251
periodens utgång (tusental)

Anneli Sjöstedt, CEO, 070-52 584 59
Johan Jaensson, CFO, 072-58 501 22

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.