Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-19

Electra Gruppen AB: Delårsrapport Q3 2019

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054
                     
DELÅRSRAPPORT JANUARI ? SEPTEMBER 2019
Starkt kvartal inom 3PL-verksamheten

* Tjänsteuppdrag lyfter resultatet inom 3PL
* Förbättrad lönsamhet i båda segmenten
* Nya butiker ansluter sig till Em Home

JULI - SEPTEMBER 2019

* Nettoomsättningen uppgick till 450,3 (437,7) MSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till 6,3 (5,0) MSEK.
* Resultat efter skatt uppgick till 4,6 (4,3) MSEK.
* Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,88 (0,82) SEK.
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 33,8 (8,7)
MSEK.
* Eget kapital per aktie uppgick till 37,24 (36,66) SEK.

JANUARI ? SEPTEMBER 2019

* Nettoomsättningen uppgick till 1 252,4 (1 280,3) MSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till 11,1 (9,4) MSEK.
* Resultat efter skatt uppgick till 8,4 (7,7) MSEK.
* Resultat per aktie uppgick till 1,61 (1,47) SEK.
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27,2 (21,9)
MSEK.
* Eget kapital per aktie uppgick till 37,24 (36,66) SEK.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

FINANSIELL Q3 Q3 1/1-30/9 1/1-30/9 1/10-2018 Helår
UTVECKLING (MSK) 2019 2018 2019 2018 30/9-2019 2018
             
Nettoomsättning 450,3 437,7 1 252,4 1 280,3 1 841,6 1 869,5
Rörelseresultat 6,3 5,0 11,1 9,4 24,3 22,6
Resultat efter finansiella poster 6,6 5,6 11,8 10,0 25,1 23,3
Resultat efter skatt 4,6 4,3 8,4 7,7 19,0 17,9
Rörelsemarginal (%) 1,4 1,1 0,9 0,7 1,4 1,2
Soliditet (%) 33,5 39,9 33,5 39,9 33,5 35,9
Eget kapital per aktie (SEK) 37,24 36,66 37,24 36,66 37,24 38,61
Resultat per aktie, före utspädning (SEK) 0,88 0,82 1,61 1,47 3,57
3,44
Resultat per aktie, efter utspädning (SEK) 0,88 0,82 1,61 1,47 3,57
3,44
Aktier vid periodens utgång (tusental) 5 201 5 201 5 201 5 201 5 201
5 201
Aktier efter utspädning vid periodens utgång (tusental) 5 268 5 268 5
268 5 268 5 268 5 268

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och
är sådan som Electra Gruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 19 november
2019 kl. 08.45.

Verksamhet
Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med
fristående
entreprenörer och är en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade
IT- och logistiklösningar. Electra Gruppen grundades 1949 av familjen
Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt
huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie
(ELEC) är börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Bilaga

* Delårsrapport Q3 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.