Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Electra Gruppen AB: Electra Gruppens årsstämma

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054
Pressmeddelande 2019-05-09

Electra Gruppens årsstämma

Electra Gruppen har den 9 maj hållit årsstämma, med Peter Elving som
ordförande.

Utdelning
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens
förslag att dela ut 3,25 kronor
per aktie för verksamhetsåret 2018. Avstämningsdag för utdelning är måndag
den 13 maj 2019.
Utdelningen kommer då att utsändas från Euroclear den 16 maj 2019.  

Styrelse och revisor
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fem. I
enlighet med valberedningens
förslag omvalde stämman styrelseledamöterna Peter Elving, Petra Albuschus,
Håkan Lissinger,
Alexander Oker-Blom och Jacob Wall. Årsstämman utsåg Peter Elving till
styrelsens ordförande.
Revisionsbolaget EY AB valdes till bolagets revisorer intill slutet av
nästkommande årsstämma.
EY kommer att utse Franz Lindström till huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode
Stämman fastställde styrelsearvode med totalt 700 000 kr att fördelas
mellan ledamöterna enligt
följande: Till styrelsens ordförande utgår 250 000 kr (tidigare 250 000 kr)
och till envar av de
övriga ledamöterna utgår 150 000 kr (tidigare 150 000 kr). Till ledamöter
anställda i koncernen utgår
inget arvode.  

Övriga beslut
Stämman beslutade om fastställande av resultat- och balansräkningarna för
Electra Gruppen AB och
koncernen samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2018.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning
till ledande
befattningshavare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anneli Sjöstedt VD och koncernchef för Electra Gruppen, 0480-584 59, mobil
070-52 584 59

                                                                           
                                                                           
                                                                           
                            

Verksamhet
Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med
fristående entreprenörer
och ska vara en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och
logistiklösningar.  

Electra Gruppen grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag
inom
radiobranschen. Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin
verksamhet i Kalmar.
Bolagets aktie (ELEC) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Bilaga

* Pressmeddelande 9 maj 2019 bolagsstämma

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.