Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

ELECTROLUX: BESLUTAT NYTTJA MANDAT OM ÅTERKÖP AV AKTIER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Electrolux har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 mars 2021 beslutat att återköpa maximalt cirka 9,4 miljoner egna B-aktier under perioden 28 oktober 2021 fram till och med den 25 mars 2022, till ett sammanlagt belopp om högst 2,8 miljarder kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Vi genomför nu nästa steg i optimeringen av Electrolux kapitalstruktur i enlighet med offentliggörandet i juli detta år, varigenom vi överför en större del av det värde som skapats till våra aktieägare", kommenterar Staffan Bohman, styrelseordförande i Electrolux.

"Electrolux finansiella ställning är även efter de beslutade aktieåterköpen stark och ger handlingsfrihet att fortsätta utveckla verksamheten. Avsikten är att fortsätta genomföra återköp över tid, vilket kommer att ytterligare förbättra avkastning per aktie, och att fortsatt nedsätta Electrolux aktiekapital genom efterföljande indragningar av aktier", avslutar Staffan Bohman.

Sedan den 19 juli 2021, då bolaget offentliggjorde en justerad utdelningspolicy på cirka 50 procent av årets resultat har ett automatiskt inlösenförfarande om 17 kronor per aktie genomförts. Tillsammans med den ordinarie utdelningen innebär detta att totalt 25 kronor per aktie kommer att betalas ut till aktieägarna under 2021.

I enlighet med vad som kommunicerades då är det styrelsens mål att behålla en "solid investment grade"-rating, som definierat av ledande ratinginstitut, vilket innebär att koncernens nettoskuld över tid inte bör överstiga 2 gånger ebitda.
Författare Direkt-SE