Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Electrolux: Electrolux delårsrapport för första kvartalet 2019: Prishöjningar kompenserar för motvind

Sammanfattning av första kvartalet 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 29 710 Mkr (27 906).
Försäljningstillväxten uppgick till 1,6%, vilket var ett resultat av
prishöjningar och mixförbättringar för samtliga affärsområden.

· Rörelseresultatet uppgick till 248 Mkr (764) motsvarande en
marginal på 0,8% (2,7).

· Rörelseresultatet inkluderar omstruktureringskostnader om 1 054
Mkr (596) som hänför sig till konsolidering av tillverkning i
Nordamerika och Latinamerika. Exklusive dessa kostnader uppgick
rörelseresultatet till 1 302 Mkr (1 360) motsvarande en marginal på
4,4% (4,9).

· Prishöjningar kompenserade fullt ut för högre
råmaterialkostnader, högre handelstariffer och negativa
valutaeffekter.

· Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till -2 770 Mkr
(-2 671).

· Periodens resultat minskade till 79 Mkr (551) och resultat per
aktie uppgick till 0,28 kr (1,92).

· Från och med 1 januari 2019 gäller en förändrad
affärsområdesstruktur med fyra konsumentfokuserade regionala
affärsområden och ett affärsområde för Professionella Produkter.

VD och koncernchef Jonas Samuelsons kommentar

Under första kvartalet fortsatte vi att genomföra vår strategi för
lönsam tillväxt i en utmanande kostnadsmiljö. Det är mycket glädjande
att se att flertalet av våra affärsområden uppvisade en god organisk
tillväxt. Försäljningstillväxten uppgick till 1.6%, som ett resultat
av höjda priser och en förbättrad produktmix. Det underliggande
rörelseresultatet var ungefär i linje med föregående år. Jag är
särskilt nöjd med att de prishöjningar vi genomfört till fullo
kompenserat för den starka motvind vi mött i form av högre
råmaterialkostnader, handelstariffer och negativa valutaeffekter.

Resultattrenden för våra verksamheter i Europa och Professionella
Produkter var fortsatt stabil. Affärsområdet Asien-Stillahavsområdet,
Mellanöstern och Afrika visade fortsatt stark tillväxt i Sydostasien,
medan försäljningen i Australien minskade. I Nordamerika och
Latinamerika kompenserade kostnadsbaserade prishöjningar fullt ut för
motvinden. Vår verksamhet i Nordamerika påverkades även detta kvartal
av lägre volymer av produkter under återförsäljares egna varumärken.

Vi fortsätter att förvänta oss att marknadsefterfrågan under 2019 på
vitvaror blir något positiv i Europa och positiv i Sydostasien.
Marknaden i Latinamerika återhämtade sig under kvartalet och förutses
därmed bli något positiv för helåret. I Nordamerika och Australien
var marknaderna svagare än förväntat och vår bedömning för helåret är
därmed något negativ.

Osäkerheten när det gäller handelstarifferna påverkar vår visibilitet.
Utifrån aktuella nivåer bedömer vi att den negativa påverkan under
2019, jämfört med föregående år, från råmaterial, handelstariffer och
valuta kommer att uppgå till cirka 1,7-1,9 Mdr kr, jämfört med
tidigare bedömning på cirka 2,0-2,4 Mdr kr. Vi förväntar oss även
fortsättningsvis att pris kommer att kompensera för denna starka
externa motvind.

Vi är helt övertygade om att innovationer med konsumenterna i fokus
förblir en viktig drivkraft för att uppnå lönsam tillväxt. Under 2019
fyller Electrolux 100 år och ett starkt konsumentfokus har alltid
varit vår ledstjärna, vilket har resulterat i banbrytande produkter
som gör livet bättre och mer hållbart för människor. Just därför
tycker jag att det är spännande att 2019 är ett år fyllt av
lanseringar, däribland betydande lanseringar av köksprodukter i
Europa och Asien-Stillahavsområdet. Dessutom ökar vi takten i vårt
innovationsarbete med fokus på konsumenterna genom en ny
organisationsstruktur från och med 1 januari, som utgörs av fyra
regionala affärsområden och en global funktion för
konsumentupplevelser. Samtidigt pågår förberedelserna för den tänkta
avknoppningen av Professionella Produkter.

Jag är övertygad om att vi är väl positionerade för att skapa värde.

Telefonkonferens kl. 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 26 april kl 09.00 (CET).
Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson och
Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg.

För deltagande per telefon, vänligen ring:

+46 (0) 8 566 426 51, Sverige

+44 3333 000 804, Storbritannien och övriga Europa

+1 631 9131 422, USA

Använd deltagarkoden 14144070#

Presentationsmaterial för nedladdning: www.electroluxgroup.com/ir

Länk till webbsändning: https://edge.media-server.com/m6/p/8u4oboah

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations, 070-590 80 72

Merton Kaplan, IR Manager, 073-885 7803

Daniel Frykholm, Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 april 2019 kl. 0800 CET.

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor
genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta
hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande
globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi
gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, och
Frigidaire, säljer vi mer än 60 miljoner produkter till hushåll och
professionella användare på fler än 150 marknader varje år. Under
2018 hade Electrolux en omsättning på 124 miljarder kronor och cirka
54 000 anställda. För mer information besök www.electroluxgroup.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/electrolux/r/electrolux-delarsrapport-for-for...
https://mb.cision.com/Main/1853/2797340/1032264.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.