Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

Electrolux: Electrolux VD och koncernchef Jonas Samuelson kommenterar resultatet för tredje kvartalet 2017

Koncernens resultat fortsätter att förbättras

Electrolux resultat fortsatte att förbättras under tredje kvartalet
och rörelsemarginalen uppgick till 6,7 procent. Lönsamheten ökade
inom flertalet affärsområden och fyra affärsområden uppnådde en
marginal på över 7%. Den goda utvecklingen var ett resultat av
produktmixförbättringar och ökade satsningar på
kostnadseffektivisering. Detta trots att den organiska försäljningen
minskade, främst på grund av lägre försäljning i Nordamerika.

I EMEA fortsatte produktmixen att förbättras och våra
premiumvarumärken tog marknadsandelar. Rörelseresultatet förbättrades
och marginalen ökade till 7,9 procent under kvartalet tack vare ökade
satsningar på att förbättra kostnadseffektiviteten vilka motverkade
högre kostnader för råmaterial och negativa valutaeffekter.

Marknadsefterfrågan på vitvaror i Europa är fortsatt god, med tillväxt
på flera marknader i Väst- och Östeuropa, medan utvecklingen i
Storbritannien och i Mellanöstern och Afrika är fortsatt svag. Vi
förväntar oss att marknaden i Europa totalt sett blir positiv och
står fast vid vår tidigare prognos om 1 procents tillväxt under 2017.

Rörelsemarginalen i Nordamerika utvecklades stabilt och uppgick till
7,5 procent. Detta var ett resultat av optimeringar av
produktportföljen och förbättringar inom verksamheten som har ökat
kostnadseffektiviteten. Vår försäljning påverkades däremot av
fortsatt prispress och lägre försäljning av produkter under
återförsäljares varumärken. Under kvartalet genomförde vi den
strategiskt viktiga lanseringen av ett nytt produktsortiment under
varumärket Frigidaire. Produkterna har tagits emot mycket väl av
återförsäljare och konsumenter men lanseringen påverkades under
kvartalet av tillfälliga störningar i leveranskedjan, vilket också
drog ned försäljningsvolymerna.

Utvecklingen på marknaden för vitvaror i Nordamerika är fortsatt god
och vår bedömning är att den positiva utvecklingen fortsätter under
resten av året. Vi står fast vid vår tidigare bedömning att
efterfrågan på vitvaror i Nordamerika för helåret 2017 växer med 3-4
procent.

Efterfrågan på marknaden i Latinamerika fortsatte att återhämta sig
under kvartalet och marknadsvolymerna i Brasilien, Argentina och
Chile ökade väsentligt. Vår verksamhet i Latinamerika visade organisk
försäljningstillväxt för första gången sedan andra kvartalet 2015 och
resultatet förbättrades tack vare omfattande
kostnadseffektiviseringsåtgärder. Vi har också annonserat förvärvet
av det nationellt välkända varumärket Continental med lång tradition
i Brasilien. Förvärvet skapar möjligheter för ytterligare tillväxt på
denna viktiga marknad.

Den positiva resultatutvecklingen inom verksamheterna i
Asien/Stillahavsområdet, Hemmiljö och småapparater och Professionella
Produkter fortsatte och rörelseresultaten och marginalerna
förbättrades jämfört med tredje kvartalet 2016.

Vårt fokus på långsiktigt hållbar lönsamhet fortsätter och vi
förväntar oss att volym/mix bidrar något positivt till den organiska
försäljningen under fjärde kvartalet och motverkar de negativa
effekterna av fortsatt prispress. Detta är drivet av starkare
marknadstillväxt i Latinamerika och att nya produktlanseringar i
Nordamerika och EMEA förväntas få positivt genomslag. Vi har under
det tredje kvartalet intensifierat vårt arbete med att öka
kostnadseffektiviteten och därför är vår bedömning nu att
besparingarna kommer att uppgå till 3 miljarder kronor för helåret
2017. Besparingstakten kommer dock att vara lägre under fjärde
kvartalet än under tredje kvartalet då planerade marknadsaktiviteter
i Nordamerika förlagts till det fjärde kvartalet. Vi står fast vid
vår tidigare förväntan om en negativ effekt av ökade kostnader för
råmaterial om 1,4 miljarder kronor för helåret 2017.

Vi fortsätter att fokusera på att göra livet bättre och mer hållbart
för människor över hela världen genom att ständigt utveckla nya sätt
att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare
hemmiljö.

För mer information kontakta:

Merton Kaplan, Analytiker, Investor Relations, 08-738 70 06

Daniel Frykholm, Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Denna information är sådan information som AB Electrolux är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 0800 CET.

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor
genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta
hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande
globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi
gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, Anova,
Frigidaire, Westinghouse och Zanussi, säljer vi mer än 60 miljoner
produkter till hushåll och professionella användare på fler än 150
marknader varje år. Under 2016 hade Electrolux en omsättning på 121
miljarder kronor och cirka 55 000 anställda. För mer information
besök www.electroluxgroup.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/electrolux/r/electrolux-vd-och-koncernchef-jon...
http://mb.cision.com/Main/1853/2377122/742689.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.