Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-17

Electrolux: Electrolux VD och koncernchef Keith McLoughlin kommenterar resultatet för andra kvartalet 2014

Fortsatt återhämtning i resultatet på våra största marknader

Vår verksamhet i Europa fortsatte att förbättras under andra
kvartalet, och rörelseresultatet ökade väsentligt jämfört med
motsvarande period ifjol. Samtidigt fortsätter Nordamerika att
uppvisa en positiv trend. Verksamheten i Latinamerika utvecklades
förhållandevis väl, på en vikande marknad. Sammantaget ökade
koncernens rörelseresultat till 1 167 miljoner kronor, med ett starkt
kassaflöde som uppgick till 3,3 miljarder kronor.

Rörelseresultatet i EMEA förbättrades väsentligt som ett resultat av
det pågående kostnadsbesparingsprogrammet och av en förbättrad
produktmix inom bland annat inbyggnadsprodukter för kök.
Marknadsutvecklingen i Europa fortsatte att uppvisa en splittrad
bild. I Spanien, Portugal och Storbritannien ökade efterfrågan under
andra kvartalet, medan den försvagades i Frankrike och i Norden. Vår
bedömning kvarstår att efterfrågan i Europa kommer att växa med 1-3
procent under 2014.

Som tidigare kommunicerats har vi slutfört översynen av vår
tillverkning i Italien. I maj träffade vi ett avtal med italienska
fackföreningar och myndigheter. Avtalet medför en väsentlig minskning
av våra kostnader och bidrar till arbetet för att återställa den
långsiktiga lönsamheten inom Vitvaror EMEA.

Som förväntat fortsatte mixen att förbättras i vår nordamerikanska
verksamhet. Vi har ett starkt fokus på att växa i premiumsegmenten,
inom exempelvis köksprodukter och kylskåp. Försäljningsvolymerna inom
vitvaror fortsatte att öka. Vår totala försäljningsvolym minskade
dock, främst på grund av lägre försäljning av
luftkonditioneringsutrustning. Försäljningsvolymerna under kvartalet
påverkades också negativt av en brand hos en av våra leverantörer för
komponenter till kylskåp och tvättmaskiner. Marknaden för vitvaror i
USA fortsätter att visa en återhämtning, drivet av både ökad
efterfrågan på ersättningsprodukter och på produkter för
nybyggnation. Sammantaget väntas tillväxten inom vitvaror i
Nordamerika uppgå till 4 procent under 2014.

Försäljningsvolymerna i Latinamerika började försvagas redan under
andra halvåret 2013. Under våren försämrades den makroekonomiska
utvecklingen ytterligare, vilket medförde att försäljningen minskade
betydligt under andra kvartalet 2014. Nedgången förstärktes
ytterligare av att fotbolls-VM påverkade försäljningen negativt. För
att motverka effekterna av den svaga marknadsefterfrågan har vi
vidtagit åtgärder för att anpassa och minska kostnaderna. Vi har
också höjt priserna för att kompensera för negativa effekter av
valutakursförändringar och högre inflationstakt. Vår bedömning är att
tillväxten i Latinamerika kommer att fortsätta på medellång till lång
sikt, men det är svårt att förutspå utvecklingen på kort sikt.

Koncernens lönsamhet har förbättrats, under det andra kvartalet såväl
som för det första halvåret jämfört med motsvarande period 2013. Vi
fortsätter att lansera nya, innovativa produkter samtidigt som den
globala tillverkningsstrukturen optimeras med ett starkt fokus på
kostnadseffektivitet. Därigenom skapas förutsättningar för att
fortsätta generera stabila kassaflöden och aktieägarvärde.

Stockholm den 18 juli 2014

Keith McLoughlin
Verkställande direktör och koncernchef

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: +46 8 657
65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli
2014 klockan 07.51 (CET).

Electrolux är en av världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner.
Utvecklingen bygger på konsumentinsikt och sker i nära samarbete med
professionella användare. Vi erbjuder innovativa lösningar för hem
och företag, med omsorgsfullt designade produkter såsom kylskåp,
diskmaskiner, tvättmaskiner, spisar, luftkonditioneringar, dammsugare
och småapparater. Under välkända varumärken som Electrolux, AEG,
Zanussi, Frigidaire och Electrolux Grand Cuisine säljs fler än 50
miljoner produkter årligen till kunder i över 150 länder. Under 2013
hade Electrolux en omsättning på 109 miljarder kronor och cirka 61
000 anställda. För mer information besök http://group.electrolux.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/electrolux/r/electrolux-vd-och-koncernchef-kei...
http://mb.cision.com/Main/1853/9618416/268064.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.