Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-04-25

Electrolux: Kassaflöde löpande verksamhet -3.391 Mkr (-765)

(SIX) Electrolux kassaflödet från den löpande verksamheten
och investeringsverksamheten under första kvartalet 2013 uppgick
till -3.391 miljoner kronor (-765).

"Svaga marknadsförhållanden i Europa och lägre volymer har
påverkat rörelsekapitalet. Därutöver återspeglar trenden för
kassaflödet och rörelsekapitalet under första kvartalet 2013 en
säsongsmässig uppbyggnad av lager inom koncernen och ökat
rörelsekapitalbehov som ett resultat av den starka tillväxten i
Nordamerika", skriver bolaget.

Kassaflödet för det andra kvartalet och helåret 2013
förväntas bli positivt. Utbetalningar för det pågående
omstrukturerings- och kostnadsbesparingsprogrammet uppgick till
cirka -140 miljoner under kvartalet.

Investeringarna under första kvartalet avsåg i huvudsak
investeringar inom tillverkningen för nya produkter och
produktionskapacitet. Ett stort projekt är spisfabriken i
Memphis, Tennessee, i USA. Spisfabriken i Memphis får
investeringsstöd från myndighetsorgan.

Nettoskulden ökade till 12.756 Mkr (9.778). Nettoskulden har
påverkats av det negativa kassaflödet från den löpande
verksamheten och investeringsverksamheten. Under första
kvartalet 2013 amorterades 837 miljoner av de långfristiga lånen
och nya långfristiga lån togs upp med 2.010 miljoner.

Arvid Raa, +46 31 350 64 78
arvid.raa@six-group.se
SIX News

Författare TIC

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.