Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-28

Electrolux Professional AB delårsrapport Q3 2021

Tredje kvartalet, juli-september 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 935 Mkr (1 748). Omsättningen ökade med 10,7%. Valutaeffekter påverkade negativt med 2,1%. Organiskt ökade försäljningen med 12,8%. Förra året påverkades kvartalet mer av pandemin än i år.
  • EBITA uppgick till 199 Mkr (96), motsvarande en marginal om 10,3% (5,5). Föregående år inkluderade kvartalet jämförelsestörande poster om -77 Mkr.
  • Rörelseresultatet uppgick till 183 Mkr (81), motsvarande en marginal om 9,5% (4,6). Föregående år inkluderade kvartalet jämförelsestörande poster om -77 Mkr.
  • Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 412 Mkr (63).
  • Periodens resultat uppgick till 135 Mkr (77) och resultat per aktie till 0,47 kronor (0,27).
  • Den 12 oktober ingick Electrolux Professional avtal om att förvärva Unified Brands, en ledande amerikansk tillverkare av Storköksprodukter för cirka 2 140 Mkr.

Alberto Zanata, VD och koncernchef:

"Fortsatt försäljningsåterhämtning

Återhämtningen på marknaden som startade för sex månader sedan har fortsatt under det tredje kvartalet. I några länder med USA i spetsen är nu marknaden tillbaka på samma nivåer som före pandemin.

Försäljningen under kvartalet ökade organiskt med 12,8% jämfört med föregående år på grund av ökad efterfrågan, särskilt i USA. Även Europa visade god tillväxt medan Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika bara hade måttlig tillväxt. Kina fortsatte att ha en stark tillväxt medan Sydostasien har utvecklats svagare.

Orderingången fortsätter att vara stark och vår orderstock är på rekordhög nivå. Försäljningen har inte ökat i samma takt som orderingången, delvis på grund av brist på hantverkare hos våra kunder vilket leder till att deras projekt och renoveringar har försenats.

EBITA för tredje kvartalet uppgick till 199 Mkr (96) vilket motsvarar en marginal på 10,3% (5,5). Resultatförbättringen drivs främst av ökade försäljningsvolymer och föregående års omstruktureringskostnader om -77 Mkr. Rörelsekostnaderna har ökat eftersom investeringarna i marknadsföring, IT och R&D har ökat såväl som avsättningar till rörlig lön.

Den starka globala efterfrågan på komponenter och containrar fortsätter. Hittills har vi kunnat säkra komponenter, men till en högre kostnad. De högre råvarupriserna i år kunde delvis kompenseras genom prisökningen i juli. Vi har nu säkrat huvuddelen av råvaror för första halvåret 2022 men till en högre kostnad än genomsnittet i år. Därför har vi kommunicerat ytterligare prishöjningar från januari 2022.

Den 12 oktober meddelade vi att vi har ingått ett avtal om att förvärva Unified Brands, en ledande tillverkare av storköksprodukter i USA. Detta är ett viktigt steg i vår strategi att växa inom restaurangkedjor och kommer att stärka vår position i USA avsevärt.

Vi har nu upplevt flera månader av försäljningsåterhämtning och en stark orderingång. Detta i kombination med vårt annonserade förvärv av Unified Brands gör mig trygg inför nästa fas i vår utveckling. Nya motgångar från pandemin, bristen på komponenter och råvarupriser utgör dock fortfarande en risk."
 

Denna information är sådan information som Electrolux Professional AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 klockan 8:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta Jacob Broberg, Senior Vice President Investor Relations and Communications +46 70 190 00 33

Författare Cision