Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

ELECTROLUX: STÖRRE UTMANING LEVERANSER 4 KV JMF 3 KV ENL VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Electrolux såg en fortsatt god efterfrågan på de flesta marknader under det tredje kvartalet med en normalisering på en högre nivå än innan pandemin. Prishöjningar genomfördes men har inte fullt ut kompenserat för motvindar i form av expresslogistik och elektroniska komponenter.

"Nettoomsättningen var i stort sett oförändrad i kvartalet. Ett starkt genomförande av prisökningar och en gynnsam mix, genom ett attraktivt produkt- och varumärkesutbud, kompenserade för lägre försäljningsvolymer", skriver vd Jonas Samuelsson i rapporten.

Han bedömer att begränsningar i leveranskedjan, främst vad gäller tillgången på elektroniska komponenter påverkade produktionsutfallet negativt på produktionen med cirka 10 procent.

För det fjärde kvartalet räknar bolaget med att det kommer att bli än mer utmanande jämfört med det tredje.

"Vi fortsätter att ha ett nära samarbete med leverantörer för att minska effekterna av den globala leveransbristen, men vi bedömer att det fjärde kvartalet kommer att bli ännu mer utmanande än det tredje kvartalet. Även om vi räknar med sekventiella förbättringar under 2022, förväntar vi oss att de utmanande förutsättningarna kvarstår för att möta en fortsatt stark efterfrågan", skriver Jonas Samuelsson i rapporten.
Författare Direkt-SE