Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-20

Electrolux: VD och koncernchef Jonas Samuelson kommenterar resultatet för andra kvartalet 2016

Stark förbättring av Electrolux resultat

Electrolux rörelseresultat för andra kvartalet 2016 förbättrades
väsentligt jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick
till 1 564 Mkr. Fyra av koncernens sex affärsområden uppvisade en
rörelsemarginal på över 6 procent. Resultatförbättringen var särskilt
stark för Vitvaror EMEA och Vitvaror Nordamerika.
Resultatutvecklingen för Asien/ Stillahavsområdet och Professionella
Produkter var stabil. Programmet för att förbättra lönsamheten inom
Dammsugare och småapparater fortsatte under kvartalet. Verksamheten i
Latinamerika påverkades fortsatt av svaga marknadsförhållanden.
Kassaflödet för andra kvartalet uppgick till 4,1 Mdr kronor vilket är
en historiskt hög nivå.

Rörelseresultatet för Vitvaror EMEA fortsatte att förbättras som ett
resultat av högre försäljningsvolymer, fortsatt fokus på att optimera
produktportföljen, samt kostnadseffektiviseringar. Electrolux stärkte
marknadsandelarna inom prioriterade produktkategorier och varumärken
i premiumsegmentet. Rörelsemarginalen för kvartalet uppgick till 6,4
procent. Efterfrågan på vitvaror i Europa fortsatte att förbättras
och ökade med 4 procent. Vår bedömning är nu att marknadsefterfrågan
på vitvaror i Europa för helåret 2016 kommer att öka med 2-4 procent.
Utsikterna för efterfrågeutvecklingen i Storbritannien och för
utvecklingen av det brittiska pundet är dock mer osäkra till följd av
Brexitomröstningen.

Förbättrad produktmix och ökad kostnadseffektivitet bidrog till en
stark återhämtning av resultatet för vår verksamhet i Nordamerika.
Arbetet med att öka effektiviteten inom tillverkningen i spisfabriken
i Memphis fortgår. Rörelsemarginalen uppgick till 6,5 procent i
kvartalet. Den amerikanska marknaden för vitvaror ökade med 3 procent
under andra kvartalet och 5 procent under det första halvåret.
Försäljningen av vitvaror minskade något som en effekt av lägre
försäljning av produkter under återförsäljares egna varumärken.
Försäljningen under egna varumärken ökade. Vi bedömer att efterfrågan
på vitvaror för helåret 2016 ökar med 4-5 procent.

Marknadsefterfrågan på vitvaror i Latinamerika var fortsatt svag.
Efterfrågan fortsatte att minska i Brasilien och försvagades under
kvartalet även i Chile och Argentina. Lägre försäljningsvolymer och
en försämrad mix påverkade resultatet negativt samtidigt som
prishöjningar och kostnadsbesparingar till viss del motverkade
fortsatt negativa valutakurseffekter. Vid nuvarande valutakurser
förväntas de negativa valutakurseffekterna under andra halvåret bli
något lägre i jämförelse med det första halvåret. Vi bedömer att
marknadsefterfrågan i Latinamerika fortsätter att vara svag också
under andra halvåret 2016.

Rörelseresultatet i Asien/Stillahavsområdet förbättrades med 11
procent jämfört med föregående år. Stark försäljningstillväxt i
Sydostasien motverkade till viss del en lägre planerad försäljning i
Kina. Denna utveckling bidrog positivt till rörelsemarginalen. Under
kvartalet tecknade vi avtal om att förvärva Vintec, ett företag som
med bas i Australien och Singapore säljer ett brett utbud av vinkylar
i Asien och Stillahavsområdet. Vintec passar strategiskt väl ihop med
vår vitvaruverksamhet och kompletterar vårt produktutbud.

Åtgärder för att förbättra lönsamheten inom Dammsugare och
småapparater pågår. Programmet för att ompositionera verksamheten och
lämna olönsamma produktkategorier och marknader genomförs i snabb
takt. Åtgärdsprogrammet kommer att fortsätta även under det andra
halvåret. Vår verksamhet inom Professionella Produkter fortsatte att
generera ett stabilt rörelseresultat med god marginal.

Arbetet med att uppnå stabilitet inom alla verksamheter globalt och
med att förbättra rörelsemarginalen fortsätter, samtidigt som vi
fortsätter att utveckla innovativa produkter för förstklassiga
kundupplevelser. Sammantaget kommer detta arbete att bidra till
kassaflöde och aktieägarvärde.

För mer information kontakta:

Catarina Ihre, Vice President, Investor Relations, 08-738 60 87

Daniel Frykholm, Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Denna information är sådan information som AB Electrolux är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2016 kl.
0800 CET.

Electrolux är en av världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner
och professionell köks- och tvättutrustning. Med konsumentinsikt som
utgångspunkt skapar vi, i nära samarbete med professionella
användare, omsorgsfullt designade, innovativa och hållbara produkter.
Utbudet inkluderar kylskåp, ugnar, spisar, hällar, diskmaskiner,
tvättmaskiner, dammsugare, luftkonditioneringar och småapparater.
Under välkända varumärken som Electrolux, AEG, Zanussi, Frigidaire
och Electrolux Grand Cuisine säljs fler än 60 miljoner produkter
årligen till kunder i över 150 länder. Under 2015 hade Electrolux en
omsättning på 124 miljarder kronor och cirka 58 000 anställda. För
mer information besök www.electroluxgroup.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/electrolux/r/vd-och-koncernchef-jonas-samuelso...
http://mb.cision.com/Main/1853/2048558/541938.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.