Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-31

ELECTROLUX: VILL DELA KONCERNEN I TVÅ DELAR

STOCKHOLM (Direkt) Vitvaruföretaget Electrolux förbereder en avknoppning av
affärsområdet Professionella Produkter från koncernen. Electrolux styrelse
har inlett ett arbete med avsikt att kunna föreslå en bolagsstämma att
besluta att dela koncernen i två noterade bolag - dels "Electrolux" för
hushållsprodukter och dels "Electrolux Professional" för professionella
produkter.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Avknoppningen avses ske genom en utdelning av Electrolux Professional till
aktieägarna i Electrolux under år 2020. Electrolux styrelse anser att en
sådan uppdelning har möjlighet att skapa betydande värde för aktieägarna över
tid eftersom de två verksamheterna har olika slutmarknader, kunder och
drivkrafter.

"En uppdelning bedöms underlätta för båda bolagen att fokusera på sina
respektive tillväxtmöjligheter, med tydliga strategier för innovation och
kundfokus samt en hög grad av kapitaleffektivitet. Kostnader för uppdelningen
förväntas vara relativt låga", uppger bolaget.

Electrolux Professional levererar lösningar för storkök, dryckesservering samt
tvätt till en bred kundkrets som inkluderar såväl restauranger och hotell som
sjukvårds- och andra serviceinrättningar. Verksamheten är global med närvaro
i EMEA, Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet.

Electrolux-koncernens konsumentverksamhet erbjuder hushållsprodukter under ett
antal varumärken, såsom Electrolux, Frigidaire och AEG.

"Electrolux Professional är den enda leverantören på marknaden för
professionella vitvaror med ett komplett utbud av lösningar integrerat under
ett varumärke. Verksamheten har stor potential för långsiktigt värdeskapande
som ett snabbrörligt, självständigt bolag, med möjligheter att satsa på
tillväxt genom konsolidering på marknaden samt innovation", säger Staffan
Bohman som är styrelseordförande i Electrolux.

"Electrolux anser även att konsumentverksamheten kommer att dra nytta av en
uppdelning, både sett till marginaler och lönsamhet. Detta genom ett starkare
fokus på innovation för konsumentupplevelser, eftermarknaden och
utvecklingsmarknader. Electrolux finansiella mål kommer att förbli
oförändrade efter en avknoppning av Electrolux Professional", uppger han.

Avsikten är att notera Electrolux Professional på Nasdaq Stockholm under
första halvåret 2020. Styrelsen avser att återkomma med en uppdatering om
förberedelserna samt en mer detaljerad tidsplan omkring mitten av 2019.

Electrolux kommer att publicera sin delårsrapport för det fjärde kvartalet den
1 februari 2019 klockan 08:00. En telefonkonferens kommer att hållas efter
publiceringen av rapporten, klockan 09:00, för att ge tid för frågor även
kring den planerade uppdelningen.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt