Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-05

Elekta: Är väl valutasäkrade inför 4 kv - FC

(SIX) Baserat på nuvarande valutakursnivåer anser sig Elekta
ha valutasäkrat väl inför det fjärde kvartalet 2012/2013.
Valutakursdifferenserna kan förväntas komma in på cirka +50
miljoner kronor i det fjärde kvartalet, jämfört med +15 miljoner
kronor i det tredje kvartalet.

Det uppger bolagets finanschef Håkan Bergström på
telefonkonferensen efter rapporten för det tredje kvartalet.

Valutarörelserna hade neutral effekt på Elektas
nettoomsättning för de första nio månaderna 2012/2013.
Rörelseresultatet för niomånadersperioden drabbades däremot av
en negativ valutaeffekt om -50 miljoner kronor, efter
valutasäkring, varav en huvuddel kom från omräkningseffekter,
uppgav Bergström vidare.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Författare direkt.