Du är här

2018-08-30

Elekta: Delårsrapport maj - juli 2018/19

Första kvartalet

· Bruttoorderingången ökade med 16 procent till 3 174 (2 738) Mkr
och med 12 procent beräknat på oförändrade valutakurser.

· Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 2 819 (2 504) Mkr och
med 10 procent beräknat på oförändrade valutakurser.

· EBITA uppgick till 386 (420) Mkr inklusive en vinst om 76 mkr
avseende en avyttring av verksamhet under perioden.

· EBITA -marginalen uppgick till 13,7 (16,7) procent.
· Rörelseresultatet var 238 (281) Mkr.
· Periodens resultat uppgick till 166 (199) Mkr. Resultat per aktie
var 0,43 (0,52) kr före/efter utspädning.

· Kassaflödet efter löpande investeringar var -542 (-95) Mkr.
· Nettoskulden uppgick till 1 307 (1 912) Mkr.
· Fyra Elekta Unity-ordrar bokades under kvartalet.
Utsikter för räkenskapsåret 2018/19 återupprepade

· Nettoomsättningstillväxt om cirka 7 procent, beräknat på
oförändrade valutakurser.

· EBITA-marginal om cirka 20 percent.

Verkställande direktören kommenterar

Det är glädjande att rapportera att vi i många avseenden levererade
ett bra första kvartal. Det präglades av en stabil
marknadsutveckling, order på Elekta Unity och ett antal vunna
upphandlingar, vilket ledde till en ökning av orderingången på 12
procent jämfört med föregående år och beräknat på oförändrade
valutakurser. I regionerna Nord- och Sydamerika och Europa,
Mellanöstern och Afrika steg orderingången med 23 respektive 15
procent. Asien återvände till tillväxt under kvartalet med en ökning
på 8 procent i Kina och dubbelt så mycket i Japan. Vi uppskattar att
den globala marknadstillväxten under de senaste 12 månaderna har
varit 7 procent och vi ser fortsatt positivt på marknaden i samtliga
regioner.

Nettoomsättningen ökade med 10 procent under första kvartalet.
Försäljningen av linjäracceleratorer utvecklades starkt, särskilt på
tillväxtmarknaderna, likaså tillväxten inom samtliga mjukvarusegment.
Våra serviceintäkter växte med 8 procent. Vi fortsätter att investera
i långsiktigt lönsam tillväxt. Där ingår en expansion av den
kommersiella organisationen och marknadsföring samt aktiviteter för
att stärka vår roll som ledande inom precisionsdriven strålbaserad
medicin.

Vi rapporterade en EBITA-marginal om cirka 20 procent för den rullande
12-månadersperioden. Bruttomarginalen under kvartalet uppgick dock
till 39,1 procent, en minskning jämfört med föregående år främst till
följd av högre volymer på tillväxtmarknader och en ogynnsam
projektmix i kvartalet. Vi är övertygade om att bruttomarginalen
kommer att öka under återstoden av året, främst relaterat till
förbättrad geografisk mix och projektmix samt Elekta Unity-intäkter.

Kassagenereringen för den rullande 12-månadersperioden uppgick till 78
procent. Under första kvartalet påverkades kassaflödet av en
minskning av förskott från kunder samt högre lagernivåer. Det är en
temporär effekt som beror den starka omsättningstillväxten i
kvartalet samt på färre utleveranser och därmed lägre fakturering,
eftersom vi nu fokuserar på att starta projektinstallationer och
ytterligare korta ledtiderna. Vi har också byggt upp vårt lager inför
kommande installationer av Elekta Unity.

Elekta Unity har nyligen nått tre milstolpar: CE-märkning i Europa, de
första patienterna har behandlats med det kliniskt godkända systemet
och ansökan om marknadsgodkännande i USA har lämnats in till den
amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Jag är övertygad om att Elekta
Unity är framtiden för strålterapi och ett oöverträffat system för
precisionsdriven strålbaserad medicin. Detta bekräftas av det mycket
stora intresse som kunderna visar. Ett tydligt exempel är det
seminarium om MR-strålterapi som UMC Utrecht höll nyligen, där över
300 personer deltog från universitet och sjukhus runt om i hela
världen.

Under kvartalet bokade vi fyra nya beställningar av Unity-system,
vilket innebär att vi totalt har sålt 32 system. Den feedback vi får
från våra kunder bekräftar potentialen hos Unity att erbjuda varje
patient en möjlighet till en mer skräddarsydd strålbehandling med
högsta precision och minskad risk för komplikationer.

För att stärka vår portfölj förvärvade vi nyligen två företag: Acumyn
och dess integrerade kvalitetshanteringssystem AQUA och PalabraApps
som hjälper till att förbättra vårt kliniska arbetsflöde inom Elektas
onkologiinformationssystem MOSAIQ®. Under kvartalet avyttrade vi
också vår MEG-verksamhet.

Vi ser en fortsatt ökande efterfrågan på avancerad cancervård och våra
utsikter för helåret är positiva och oförändrade: vi förväntar oss
att nettoomsättningen kommer att växa med 7 procent och att vi kommer
att nå en EBITA-marginal på omkring 20 procent för innevarande
räkenskapsår.

Richard Hausmann
Vd och koncernchef
Information till aktieägare

Telefonkonferens

Elekta har en telefonkonferens den 30 augusti klockan 10:00 - 11:00
med vd och koncernchef Richard Hausmann och ekonomi- och
finansdirektör Gustaf Salford.

För att delta via telefon, ring cirka 5 minuter i förväg.

Sverige: +46 (0)8 566 42 690
Storbritannien: +44 (0) 203 008 98 01
USA: +1 855 753 22 36

Webbsändningen kan nås via följande länk:

http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1484137&s=1&k=39E555725E...

Detta är sådan information som Elekta AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen
lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2018 kl. 07.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Salford
Ekonomi- och finansdirektör
Elekta AB (publ)
+46 8 587 25 487
gustaf.salford@elekta.com

Johan Andersson
Director Investor Relations
Elekta AB (publ)
+46 8 587 25 415
johan.andersson@elekta.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/elekta/r/delarsrapport-maj---juli-2018-19,c260...
http://mb.cision.com/Main/35/2604219/899797.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.