Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-25

ELEKTA: LÄGRE RESULTAT ÄN VÄNTAT – SAMMANFATTNING

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Strålterapibolaget Elekta redovisade ett ebita-resultat som var högre än föregående år men lägre än vad analytikerna i Infronts sammanställning hade räknat med. Högre kostnader i leverantörskedjan pressade bruttomarginalen. Elekta vill fortfarande inte lämna någon guidning med hänvisning till den rådande osäkerheten.


Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:


Resultat och order under förväntan. Elektas resultat på ebita-nivå blev 664 miljoner kronor för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2020/2021 (648). Enligt Infronts sammanställning väntades 696 miljoner. Omsättningen landade på 3.581 miljoner kronor (3.656), här väntades 3.505 miljoner. Orderingången uppgick till 3.954 miljoner kronor (4.276), väntat var 4.110 miljoner.


Högre kostnader i leverantörskedjan pressade marginal. Elektas bruttomarginal i det tredje kvartalet på 38,7 (42,0) hamnade klart lägre än väntat. Bolaget såg press på marginalerna under kvartalet och pekar bland annat på högre kostnader för logistik. "Det vi har sett är att det är högre logistikkostnader. Vi kan fortfarande få tillgång till kunderna, men det är dyrare kostnader både inom logistik och leverantörskostnader", säger Elektas vd Gustaf Salford. De dyrare logistikkostnaderna väntas bestå in i fjärde kvartalet.


Tillväxt slog förväntan räknat i fast valuta. I fast valuta växte Elektas omsättning med 7 procent, vilket var mer än analytikerförväntningarna på 3,1 procent. "Vi hade högre aktivitet inom försäljning och marknadsföring efter nästan ett års arbete på distans", kommenterar Elekta-chefen. Bolaget väntar sig lägre kostnader framöver för resor och konferenser tack vare digitalisering och nya sätt att arbeta.


Fortsatt påverkan framåt av pandemin. Även Elektas fjärde kvartal kommer att vara påverkat av covid-19 pandemin. "Speciellt då i tillväxtländer och i delar av Europa, men jag är fortsatt väldigt optimistisk framöver och under nästa år när vi ser att vaccinet har fått effekt. Jag kan också se att vi har fått en väldigt bra skjuts i Kina när situationen där har normaliserat sig. Jag tror också att vi kommer att få se det i många andra regioner in i nästa år och framöver", säger Gustaf Salford.

Underliggande behov cancervård. Elekta har även uppmärksammat att det är många cancerpatienter som inte har fått vård under pandemin, vilket då ger ett underliggande behov av strålterapibehandlingar.


Ingen prognos för helår 2020/2021. Elekta väljer fortfarande att inte lämna någon prognos på grund av den pågående osäkerheten relaterat till pandemin. "Vi förväntar oss att pandemin fortsätter att påverka och störa cancervården globalt, men vi är övertygade om att de långsiktiga trenderna kommer att stödja kundernas fortsatta investering i utrustning av avancerad strålterapi", säger vd Gustaf Salford.
Författare Direkt-SE