Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-03

Elektas ägare hålls på halster

wysiwyg_image

Årsstämman i Elekta utgjorde upptakten inför kapitalmarknadsdagen som går av stapeln den 27 september. Resultatet av den omprövning som görs av Elektas finansiella mål ska delges först då. Stämman fick vackert ge sig till tåls.

Aktiespararna undrade på stämman om inte den västerländska marknaden torde vara tämligen mättad, givet att det såväl i USA som Europa finns mer än sex strålknivar per miljon innevånare, dvs. fler knivar än vad Elektas riktlinje är.

Elektas vd Richard Hausmann sade i replik att det finns ett utbytesbehov av strålknivar i västvärlden givet att livslängden är mellan 8-12 år. Vd underströk även att andelen patienter som strålas är högre i USA än i Europa där relativt sett fler opereras eller ges cellgifter.

Hausmann tryckte i sitt stämmotal på att Elekta genomgått stora förändringar de senaste tre till fyra åren. Han konstaterade att det återspeglades tydligt i siffrorna.

Vd:s syn var icke desto mindre att Elekta var på rätt väg. Han pekade på att omsättningen ökade i det senaste kvartalet och att orderingången hade tagit fart.

Att kvartalsresultatet inte var så bra, det tillstod Richard Hausmann. Samtidigt underströk han att helårsprognosen stod fast. Han ansåg att aktiemarknadens reaktion i samband med kvartalsrapporten var överdriven.

När vd deklarerade att 2017 ”var ett starkt år” så klingade det trots allt svagt, givet att Elekta under flera år inte uppnått de finansiella målen vare sig gällande omsättningstillväxt eller avkastning på sysselsatt kapital.

Aktiespararna efterlyste ledtrådar kring var de nya finansiella målen skulle komma att landa. Men någon sådan guidning ville ledningen inte ge. Istället välkomnades alla ägare till kapitalmarknadsdagen där det utlovades en omfattande genomgång av bolaget.

Elektas affärer med Karolinska sjukhuset och Södersjukhuset i Stockholm var ett annat ämne som lyftes av Aktiespararnas Per Lundin. Även om det har varit ett vida omskrivet ämne, så nämns det i årsredovisningen endast att order till ett sammanlagt värde om 1 444 miljoner kronor återtagits.

Delar av beloppet sägs hänföra sig till Karolinska sjukhuset, emedan resten avser McLaren. Eftersom vd inte hade i huvudet hur beloppet fördelades mellan dessa båda hänvisade han till tidigare pressmeddelande.

Per Lundin frågade även vilken del av systemen som inte hade uppnått kundernas krav. Elektaledningen framhöll att systemen numera är djupt integrerade varför det inte var meningsfullt att prata om de olika delarna.

”Problemet är löst och vi har lagt det här bakom oss”, var vd:s kommentar.

Vd konstaterade för övrigt att Elekta hade lyckats bemästra sin skuldsättning. I nuläget är kassan stark, men det var enligt vd inget problem i sig: ”We have plans", förklarade han kryptiskt.

Richard Hausmann konstaterade också att Unity hade gått i mål med CE-märkningen. Det skulle, enligt honom, leda till bättre siffror framgent och ett bättre konkurrensläge för Elekta gentemot Varian.

Styrelseordföranden och storägaren Larry Leksell hävdade för sin del: ”Fokus framåt är på Unity och Digital. Vården måste digitaliseras. Det kommer att ta många år”. Larry Leksell berättade vidare, som svar på fråga från Folksam, att ett annat av Elektas fokusområden var återanvändning av maskinerna.

Efter att Aktiespararna hade uttryckt viss kritik mot bonusprogrammet, bland annat avseende taket som föreningen ansåg ligga för högt, så röstades aktieprogrammet igenom av stämman.

Men när så beslut skulle fattas om att överlåta egna aktier för att möta åtagandet inom ramen för det nyligen klubbade aktieprogrammet så sparkade flera utländska institutioner, Folksam och Skandia bakut, varpå förslaget föll.

Däremot tillät stämman att styrelsen skulle få sälja egna aktier över börs för att täcka utgifter kopplade till de prestationsbaserade programmen daterade 2016 och 2017.

Författare och bevakare: Per Lundin

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.