Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-30

Ellen AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Ellen Aktiebolag, 556419-2663, kallas härmed till extra
bolagsstämma måndagen den 17 september 2018, kl. 16.00. Extra bolagsstämma
äger rum i Ellens lokaler, Svärdvägen 25B i Danderyd.

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma ska anmäla sig hos bolaget
senast den 13 september 2018, kl. 16.00. Anmälan görs till info@ellenab.com
alternativt telefon 08-412 10 00.

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma ska också den 11 september
2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare
som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid innan den 11
september 2018, via sin förvaltare, se till att aktierna nämnda dag är
tillfälligt inregistrerade i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare
kan anmäla ett ombud att företräda sina aktier vid stämman.
Fullmaktsblankett kommer att finnas på Ellens hemsida www.ellenab.com

ÄRENDEN PÅ
STÄMMAN                                                                                                                                                                                              

1.                    Stämmans öppnande

2.                    Val av ordförande vid stämman

3.                    Upprättande och godkännande av röstlängd

4.                    Godkännande av dagordning

5.                    Val av en eller flera justeringsmän att jämte
ordföranden justera protokollet

6.                    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.                    Fyllnadsval av ny styrelseordförande och
styrelseledamot inkl styrelsearvodering

8.                    Fyllnadsval av valberedning

9.                    Stämmans avslutande

Förslagens huvudsakliga innehåll:

Fyllnadsval av ny styrelseordförande och styrelseledamot (punkt 7)

Nuvarande styrelseordförande Ingrid Atteryd Heiman har på egen begäran
begärt att få avgå som styrelseordförande

Valberedningens förslag är nyval av Jens Engström och Cecilia Wolf.
Valberedningens förslag till ny ordförande i styrelsen är Jens Engström.

Valberedningens förslag är ordförande Jens Engström arvoderas med 150 KSEK
och styrelseledamot Cecilia Wolf arvoderas med 75 KSEK.

Jens Engström född 1967
Utbildning: Marknadsekonom IHM Business School Stockholm

Jens Engström är sedan 2007 landschef för Axellus, som numera heter Orkla
Care Sverige efter fusionen med Cederroth 2016. Han har lång erfarenhet av
snabbrörliga konsumentvaror, egenvårdsmarknaden och försäljning genom
dagligvaruhandeln, apotek och e-handel.

Cecilia Wolf född 1976
Utbildning: Civilekonomexamen med inriktning marknadsföring från Lunds
Universitet

Cecilia har mer än 12 års erfarenhet av digital försäljning och
marknadsföring. Från kommunikations-byrå och projektledarroll i början av
2000-talet har hon sedan varit med om Tradedoublers resa från
uppstartsbolag till börsnoterat bolag på mer än 10 marknader. Genom sina
roller på Tradedoubler har Cecilia arbetat med marknadsföring och
försäljning mot många av dagens stora e-handelsbolag. Idag arbetar Cecilia
inom Norstedts förlagsgrupp som digitalansvarig. En bransch i
transformation där de digitala formaten är växande och den 500-åriga
affärsmodellen för böcker ständigt utmanas.

Beslut om valberedning (punkt 8)

Nuvarande styrelseordförande Ingrid Atteryd Heiman har också begärt att få
avgå ur valberedningen.

Valberedningen föreslår nyval av Jens Engström.

Styrelsen för Ellen Aktiebolag

Danderyd i Augusti 2018

Bilaga

* 20180930_Kallelse extra bolagsstämma 2018-09-17.docx

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.