Du är här

2017-05-19

Ellevio: Ellevio lämnar ett rekommenderat erbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna

Elnätsföretaget Ellevio har i dag lämnat ett erbjudande till
aktieägarna i energiföretaget Elverket Vallentuna. Styrelsen i
Elverket rekommenderar aktieägarna att anta erbjudandet.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan,
Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet,
distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av
Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller
skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som
krävs enligt svensk lag.

Budet är på 97,00 kronor per aktie och acceptperioden för aktieägarna
förväntas löpa från 26 maj till 19 juni. Om budet accepteras blir den
totala köpesumman cirka 629 miljoner kronor.

- Det finns flera anledningar till vårt intresse att förvärva
Elverket. Först och främst är det ett mycket välskött och
professionellt företag med erfarna och kunniga medarbetare. Genom att
förvärva Elverket kan Ellevio förstärka sin position i den växande
Stockholmsregionen, och det skulle dessutom vara väl i linje med vår
strategi att växa genom förvärv, säger Ellevios vd Johan Lindehag.

En mer detaljerad beskrivning av Ellevios erbjudande till aktieägarna
finns nedan och bifogat. Den ger aktieägarna all relevant information
om budet.

Om Elverket

Elverket är ett energibolag med bas i Vallentuna i norra
Storstockholm. Företaget säljer elektricitet och energirelaterade
erbjudanden till privata kunder och företag och har en så kallad
områdeskoncession för elnät i Vallentuna kommun. Genom elnätet,
vilket ägs, förvaltas och utvecklas av Elverket, sköts den fysiska
distributionen av el till alla bostäder och verksamheter inom
Vallentuna kommun. Elverket har 37 anställda och företagets aktier är
listade på AktieTorget. För mer information, se www.elverket.se.

Om Ellevio

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att
elen kommer fram till mer än 918 000 hem och arbetsplatser från
Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till
Stockholm i öster. Hösten 2015 inledde Ellevio sitt största
investeringsprogram någonsin för att möta nuvarande och framtida krav
och förväntningar på elnätet. 2016-2019 ska företaget investera cirka
tio miljarder kronor i ett modernare, mer vädersäkert och
kapacitetsmässigt starkare elnät för kunderna.

Vi har drygt 400 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000
personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm,
ägs av Tredje AP-fonden, Folksam, Första AP-fonden och Borealis
Infrastructure Management. Läs mer om oss på ellevio.se eller följ
oss på Facebook
(https://wpyadmin.ne.cision.com/l/wkituwcw/www.facebook.com/EllevioAB)eller
Twitter
(https://wpyadmin.ne.cision.com/l/wkituwcw/twitter.com/ellevioab).

För ytterligare frågor kontakta gärna:

Ellevios pressjour 020-20 20 60 (tillgänglig dygnet runt)
Jonatan Björck, presschef Ellevio, 072-56 15 416

Bilaga

Ellevio lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i
Elverket Vallentuna

Elleviokoncernen (genom Ellevio Holding 1 AB, "Ellevio", med
dotterbolag "Elleviokoncernen"), lämnar ett rekommenderat
kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ)
("Elverket") ("Erbjudandet"). Elverkets aktier är listade på
AktieTorget.

· Ellevio erbjuder 97,00 kronor kontant för varje aktie i Elverket
("Erbjudandepriset").[1] (http://#_ftn1) Erbjudandet värderar
samtliga aktier i Elverket till cirka 629 miljoner kronor.[2]
(http://#_ftn2)

· Erbjudandepriset innebär en premie om:

· 27,6% procent jämfört med slutkursen 76,00 kronor för Elverkets
aktie på AktieTorget den 18 maj 2017, den sista handelsdagen före
Erbjudandets offentliggörande,

· 31,1% procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för
Elverkets aktie på AktieTorget under de trettio senaste dagarna fram
till den 19 maj 2017,

· 29,8% procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för
Elverkets aktie på AktieTorget under de tre senaste månaderna fram
till den 19 maj 2017, och

· 55,5% procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för
Elverkets aktie på AktieTorget under de 12 senaste månaderna fram
till den 19 maj 2017.

· Styrelsen för Elverket har enhälligt beslutat att rekommendera
Elverkets aktieägare att acceptera Erbjudandet.

· E.ON Sverige Aktiebolag ("E.ON"), den största aktieägaren i
Elverket, som innehar sammanlagt cirka 43,43 procent av aktierna och
rösterna i Elverket, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet.

· Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 26 maj
2017 och avslutas omkring den 19 juni 2017. Utbetalning av vederlag
beräknas ske omkring den 22 juni 2017.

[1] (http://#_ftnref1) Om Elverket betalar vinstutdelning eller
genomför annan värdeöverföring till aktieägarna i Elverket, eller ger
ut nya aktier (eller genomför annan liknande bolagsåtgärd) innan
utbetalningen av vederlaget i Erbjudandet som resulterar i att värdet
per aktie i Elverket minskar, kommer vederlaget i Erbjudandet att
reduceras i motsvarande mån. Ellevio förbehåller sig, dock ej i
förhållande till eventuellt beslut om utdelning av årsstämman 2017
enligt vad som följer nedan, rätten att bestämma om vederlaget ska
reduceras i enlighet med det föregående eller om villkor 7 för
fullföljandet av Erbjudandet ska åberopas. Detta innebär, bland
annat, att om årsstämman 2017 i Elverket beslutar i enlighet med den
föreslagna utdelningen om 2,75 kronor, med en avstämningsdag som
infaller innan utbetalning av vederlaget i Erbjudandet har skett, ska
Erbjudandepriset minskas till 94,25 kronor per aktie.

[2] (http://#_ftnref2) Baserat på 6 480 000 aktier, vilket är det
totala antalet aktier i Elverket.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ellevio/r/ellevio-lamnar-ett-rekommenderat-erb...
http://mb.cision.com/Public/12678/2269326/8cf12a162b0692c1.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.