Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

ELLWEE: KÖPER UPPLANDS BILFORUM FRITID FÖR 46 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ellwee har ingått avtal om att förvärva det Upplands Bilforum Fritid, en återförsäljare av husbilar och husvagnar från bland annat varumärkena Kabe och Adria. Utöver försäljning av husbilar och husvagnar erbjuds även bland annat elmopeder. Köpeskillingen uppgår preliminärt till sammanlagt belopp om 46 miljoner kronor och ska erläggas dels kontant, dels i form av aktier.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Upplands Bilforum Fritid har fram till utgången av september i år omsatt 166 miljoner kronor med ett ebitda-resultat på cirka 11 miljoner kronor.

Förvärvet genomförs på en EBITDA-multipel om cirka 4 och sales-multipel om cirka 0,2 på helårsbasis.

Köpeskillingen består av en kontant del om 36 MSEK, samt en aktiedel i form av nyemitterade aktier i Ellwee till ett värde om cirka 10 miljoner kronor. Den kontanta delen av köpeskillingen ska delvis erläggas genom utställande av ett skuldebrev på högst 20 miljoner kronor och är baserad på ebitda-utfall för året 2021. Kreditbeloppet och därmed den totala köpeskillingen kan således komma att minska efter avstämning av ebitda-utfall.

Den delen av köpeskillingen som ska betalas i form av aktier i Ellwee kommer att erläggas genom vederlagsaktier till säljaren av Upplands Bilforum Fritid.

Tillträde av förvärvet förväntas ske den 1 november 2021.

"Ellwee tar genom förvärvet även ett stort första steg mot att öka takten mot lönsamhet. Bolagets ambition är att fortsätta förvärva lönsamma verksamheter som bidrar till den pågående gröna samhällsomställningen och ger betydande intäktsben till Ellwee. Genom förvärvet kan Ellwee marknadsföra fordon som i sitt användande kan vara fossilfritt och dels genom att påskynda fortskridandet av transformation från fossildrivna aktiviteter, till fossilfria eller mindre fossilkrävande aktiviteter, såsom det mer miljövänliga valet att husvagnssemestra hemma än att flyga utomlands", heter det.
Författare Direkt-SE