Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-05

Elos Medtech AB: Elos Medtech - Årsredovisning för 2016 publicerad

Elos Medtech - Årsredovisning för 2016 publicerad

Svensk årsredovisning 2016 för Elos Medtech AB publiceras idag på vår
webbplats www.elosmedtech.com

Tryckt version distribueras i slutet av vecka 15 till aktieägare som
önskar bolagsinformation enligt Euroclear. Den kan även beställas via
info@elosmedtech.com.

Engelsk version kommer att offentliggöras på vår webbplats i slutet av
april.

Göteborg, 2017-04-05

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta: Jan Wahlström VD och
koncernchef 070 212 18 89, jan.wahlstrom@elosmedtech.com eller
Christian Bergaust 070 293 50 40, christian.bergaust@elosmedtech.com

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se
www.elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 april 2017 kl. 15.30 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/elos-medtech-ab/r/elos-medtech---arsredovisnin...
http://mb.cision.com/Main/1719/2233122/653676.pdf
http://mb.cision.com/Public/1719/2233122/b2992ebea0a358ca.pdf

Författare WKR