Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-25

Elos Medtech AB: Elos Medtech - Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2015

· Nettoomsättningen uppgick till 503,7 mkr (380,9), vilket motsvarar
en ökning med 26,4 %*, varav den organiska tillväxten är -1,1 %*.
Enheten i Tianjin har haft en negativ tillväxt och resterande enheter
har haft en positiv tillväxt om 4,9 %*.

· Orderingången uppgick till 472,6 mkr (418,1), en uppgång med 8,0 %
*. Onyx Medical har fortsatt bidragit positivt till orderingången.
Den lägre efterfrågan i Tianjin belastar året, dock visar nuvarande
beläggning en återgång till normala nivåer.

· Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till 38,7 mkr (36,5).
Den starka utvecklingen av Onyx Medical har fortsatt. Inbromsningen
vid enheten i Tianjin har, som befarat, belastat resultatet.
Rörelseresultatet efter engångsposter motsvarande 8,2 mkr (3,4),
uppgick till 30,5 mkr (33,1).

· Resultat efter finansnetto uppgick till 22,5 mkr (31,8).
Finansnettot har påverkats negativt av valutakursdifferenser på -0,4
mkr (3,3).

· Resultat efter skatt uppgick till 16,1 mkr (23,4), vilket motsvarar
2:66 kr (3:87) per aktie.

· Kassaflödet efter investeringar uppgick till -144,9 mkr (31,6),
varav förvärv av bolag påverkat med -160,4 mkr.

· Utdelning föreslås av styrelsen att lämnas med 1:00 kr per aktie.
· Den 23 april 2015 slutfördes förvärvet av det nordamerikanska
bolaget Onyx Medical LLC, baserat i Memphis, TN, USA. Onyx är ett
strategiskt viktigt förvärv och verksamheten har starkt bidragit till
årets resultat.

* Justerat för valutakursförändringar.

VD Johannes Lind-Widestam kommenterar

"Den globala efterfrågan på medicintekniska produkter var god under
2015. Efterfrågan ökade stadigt, undantaget för vissa
tillväxtmarknader, där en viss stagnation var märkbar.

Inom tre av koncernens marknadssegment noterades en fortsatt stabil
utveckling i jämförelse med 2014, och tillväxten var väsentligt
snabbare än marknaden. Inom marknadssegmentet Dental Implant Systems
ökade omsättningen med 6,7 procent, Trauma & Spine steg med 238
procent - i huvudsak som en följd av förvärvet av Onyx Medical - och
Diagnostics ökade omsättningen med 23,8 procent. Försäljningen av
egna produkter, inom framförallt marknadssegmentet Dental Implant
Systems, visade en stark tillväxt.

För koncernens fjärde marknadssegment - Medical Devices - sjönk
omsättningen under 2015 med 10,7 procent. Nedgången var uteslutande
en effekt av lägre leveranser än planerat under andra halvåret till
Novo Nordisk i Tianjin, Kina. Under inledningen av 2016 har dock
beläggningen i produktionen återgått till normala volymer och vår
förväntan är att den situationen kommer att befästas under resten av
året.

Vi ser fortsatt positivt på expansionen inom Microplast i Skara.
Inflyttningen i den nybyggda delen av produktionsanläggningen
inleddes vid årsskiftet. I samband med årsstämman i april kommer en
formell invigning att ske. Den positiva trenden, med ökad orderingång
och högre aktivitet i produktionen, förstärktes under Q4 och har
fortsatt in i 2016.

Utvecklingen i Onyx Medical var mycket positiv och tillväxten på
årsbasis uppgick till 18 procent. Integrationsarbetet har följt vår
plan och glädjande är att Onyx kunder i Nordamerika redan börjat
lägga order hos våra andra produktionsenheter.

Tillväxten för Elos Medtechs egna produkter uppgick under året till 37
procent och svarade för 9 procent av koncernens totala omsättning. Vi
har under året breddat produktutbudet inom Accurate-sortimentet som
blivit väl mottaget av marknaden. För att klara en vidare snabb
expansion för egna produkter har vi fortsatt förstärka
försäljningsorganisationen."

För ytterligare information kontakta:
Johannes Lind-Widestam, VD och koncernchef, 0705-41 72 22, e-post:
johannes.lind-widestam@elosmedtech.com

Ulrica Ehn, ekonomichef, 0510-48 43 67, 0702-72 11 61, e-post:
ulrica.ehn@elosmedtech.com

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Elos Medtech AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 25 februari 2016 kl 08.00 (CET).

För ytterligare information om Elos Medtech koncernen, se
www.elosmedtech.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/elos-medtech-ab/r/elos-medtech---bokslutskommu...
http://mb.cision.com/Main/1719/9924346/481718.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.