Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-18

Elos Medtech AB: Elos Medtech - Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019

ÖKAD LÖNSAMHET AVSLUTAR ÅRET

· Nettoomsättningen för året ökade och uppgick till 689,4 MSEK
(644,7) vilket motsvarar en organisk tillväxt på 6,9 procent. Efter
hänsyn tagen till förändringar i valutakurser var tillväxten 2,8
procent.

· Rörelseresultatet för året uppgick till 65,3 MSEK (38,9),
motsvarande en rörelsemarginal på 9,5 procent (6,0).

· Resultat efter finansnetto uppgick till 50,6 MSEK (28,5).
Finansnettot har påverkats positivt av valutakursdifferenser
motsvarande 0,7 MSEK (0,5) och uppgick till -14,7 MSEK (-10,4).

· Resultat efter skatt uppgick till 38,5 MSEK (20,9), vilket
motsvarar 4:77 kronor (2:76) per aktie.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 102,6 MSEK (66,1),
och uppgick efter investeringar till 5,3 MSEK (-13,8).

Utdelning

· Styrelsen föreslår en utdelning om 1:50 kr per aktie för
verksamhetsåret 2019.

VD JAN WAHLSTRÖM KOMMENTERAR Q4

Sjätte kvartalet i rad med ökad lönsamhet. Trots något lägre volym har
vi lyckats förbättra lönsamheten ytterligare, mycket tack vare
kostnadseffektiviserande anpassningar och förbättringar i
organisation och produktion. Rörelseresultatet ökar med 28% för
kvartalet, från 11 till 14,1 MSEK. På årsbasis ökar vi med hela 68%
vilket gör att vi går från 38,9 till 65,3 MSEK och vi gör därmed det
bästa rörelseresultatet i koncernens historia. Exkluderat utfasningen
av den icke-strategiska affären med Bruel & Kjaer, visar vi också en
tillväxt i fjärde kvartalet jämfört med samma period förra året. Vi
är givetvis mycket stolta över årets positiva resultat och den solida
ekonomiska och organisatoriska grund vi byggt.

Vi har påbörjat flera större nya projekt vilket har inneburit sämre
drift och viss ställtid samt en direkt påverkan på resultatet. Dessa
projekt kommer att ge en positiv försäljningsutveckling under senare
delen av 2020. Till dess fortsätter vi arbeta med bättre lönsamhet.

Orthopedics har expanderat i snabb takt det senaste året. För
tillfället är vi mellan två lanseringar vilket gör att
kvartalstillväxten inte är i paritet med årets tillväxt på totalt
15%. Färdigställandet av den nya fabriken i Memphis samt validering
av maskiner för nya kundprojekt har inneburit mycket arbete och vi
beräknar vara i full drift under andra halvan av 2020.

Vi har under och efter kvartalet erhållit 510(k) tillåtelse från den
amerikanska myndigheten FDA (Food & Drug Administration) för
marknadsplacering av Elos Accurate®. Detta innebär att vi nu kan
bearbeta den amerikanska marknaden fullt ut. Det här är såklart
mycket positivt för vårt affärsområde Dental som i och med detta
kommer att befästa sin position ytterligare. Försäljningen via nya
distributörer har redan påbörjats och förväntas att öka under 2020.

Marknadens efterfrågan på vår kontraktstillverkning inom Life Science
är stor och polymerverksamheten inom affärsområdet fortsätter att
växa. För att möta denna efterfrågan har vi påbörjat expansionen av
fabriken i Skara.

Fabriken i Kina har varit stängd på grund av virusutbrottet och i
skrivande stund återupptas driften delvis. Detta kommer innebära att
vi inleder det nya året med något lägre omsättning och resultat. Vi
följer utvecklingen nära då detta påverkar vår verksamhet men framför
allt våra medarbetares vardag.

Vi kommer även fortsatt lägga stor vikt vid effektiviserande åtgärder
för att snabbfotat kunna möta förändringar i omvärld och konjunktur.
Med koncernens bästa resultat genom tiderna går vi med tillförsikt in
i ett 2020 där fokus kommer att vara ytterligare stärkt lönsamhet.

För ytterligare information kontakta:
Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070-212 18 89, e-post:
jan.wahlstrom@elosmedtech.com

Ewa Linsäter, Group CFO, 076-33 32 33, e-post:
ewa.linsater@elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 februari 2020 kl. 14.00 (CET).

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se
www.elosmedtech.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/elos-medtech-ab/r/elos-medtech---bokslutskomm...
https://mb.cision.com/Main/1719/3038136/1196039.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.