Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-01-29

Elos Medtech AB: Elos Medtech   -  effekter av slutlig förvärvsanalys Onyx Medical

Elos Medtech förvärvade det nordamerikanska bolaget Onyx Medical LLC
under april 2015. Slutlig förvärvsanalys, jämfört med den preliminära
förvärvsanalysen, av förvärvet föranleder en omvärdering av framför
allt immaterilla tillgångar såsom kundrelationer och goodwill med en
ökning av sammantaget ca 40 miljoner kronor. Effekten av detta blir
att avskrivningskostnaden ökar för tidigare rapporterade kvartal
under 2015 med ca 0,8 miljoner kronor. Dessutom uppstår en
lagerförändringskostnad av engångskaraktär som påverkar 2015 års
resultat med ca 3 miljoner kronor, vilket ger en total
resultatpåverkan på tidigare rapporterade kvartal med ca 1,9 miljoner
kronor vardera på respektive andra och tredje kvartalet. Detta
innebär även en omprövning av tilläggsköpeskillingen vilket ger en
ökning med ca 40 miljoner kronor till maximalt belopp på ca 116
miljoner kronor.

Onyx Medical uppvisar en fortsatt stark utveckling med positiva
utsikter för 2016.

Ytterligare information om slutlig förvärvsanalys lämnas i
bokslutskommunikéen för fjärde kvartalet som publiceras den 25
februari 2016 samt i årsredovisningen för 2015 som lämnas vid
månadsskiftet mars/april 2016.

Elos Medtech är idag en av Europas ledande utvecklings- och
produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex
dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten
bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen
utgörs av marknadsledande internationellt verksamma
medicinteknikföretag.

Koncernen omsätter ca 550 MSEK och har ungefär 520 anställda.
Koncernen är sedan 1989 noterad på NASDAQ OMX Nordiska Börs
Stockholm. Aktien är klassificerad som Health Care-bolag på Small
Cap-listan.

Lidköping, 2016-01-29
Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta:
Johannes Lind-Widestam VD och koncernchef, telefon 0510 48 43 65, 0705
41 72 22.

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se
www.elosmedtech.com

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos Medtech AB ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2016 kl
08.00 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/elos-medtech-ab/r/elos-medtech---effekter-av-s...
http://mb.cision.com/Main/1719/9904309/470260.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.