Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-04

Elos Medtech AB: Elos Medtech valberedning utsedd inför årsstämman 2019

I enlighet med 2018 års årsstämmas beslut skall Elos Medtech
valberedning bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Ledamöterna
skall utses av de, per utgången av augusti månad, till röstetalet tre
största aktieägarna i bolaget samt av de två därutöver till
kapitalandelen största aktieägarna. Därtill skall styrelsens
ordförande vara adjungerad till valberedningen.

Till ledamöter i valberedningen för Elos Medtech AB har i enlighet med
årsstämmans beslut utsetts:

- Thomas Öster, utsedd av familjen Öster

- Ulf Runmarker, utsedd av familjen Runmarker

- Svante Nilsson, utsedd av familjen Nilsson

- Bengt Belfrage, utsedd av Nordea Fonder

- Ulf Hedlundh, utsedd av Svolder AB

Valberedningens ordförande är Bengt Belfrage, utsedd av
valberedningen.

Styrelsens ordförande Yvonne Mårtensson är adjungerad till
valberedningen.

Valberedningen representerar tillsammans cirka 68 procent av
röstetalet för samtliga röst-berättigade aktier i bolaget.

Årsstämma i Elos Medtech AB hålls tisdag den 23 april 2019.

Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut
till årsstämman 2019:

- Val av ordförande vid årsstämma

- Antal ledamöter i styrelsen

- Arvode till styrelseledamöter och ordförande samt ersättning för kommittéarbete

- Val av ledamöter och ordförande i styrelsen

- Arvode till revisor

- Val av revisor

- Uppgifter och principer för valberedning

Aktieägare som önskar lämna förslag till Elos Medtech valberedning kan
skicka e-post till valberedning@elosmedtech.com med rubrik "Till
Valberedningen" eller brev till Elos Medtech AB,

Torsgatan 5B, 411 04 Göteborg, märkt "Till Valberedningen", senast 11
januari 2019.

Göteborg 2018-10-04

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta:

Bengt Belfrage, valberedningens ordförande, telefon 0705 16 32 45,
e-post bengt@belfrage.se

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se
www.elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnade för
offentliggörande den 4 oktober 2018 kl 11.30 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/elos-medtech-ab/r/elos-medtech-valberedning-ut...
http://mb.cision.com/Main/1719/2635126/920903.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.