Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

ELTEL: Eltelkoncernen: Delårsrapport januari-september 2019

Juli-september 2019

·
Nettoomsättning 281,8 miljoner euro (295,9). Total tillväxt -4,8 % och
organisk tillväxt(1) inom Power och Communication -2,9 %

·
Operativt EBITA(2) 4,1 miljoner euro (0,5) och operativ EBITA-marginal
1,5 % (0,2)

·
EBIT 3,9 miljoner euro (-0,2) och EBIT-marginal 1,4 % (-0,1)

·
Resultat efter skatt -3,9 miljoner euro (-9,6)

·
Resultat per aktie -0,03 euro (-0,06), före och efter utspädning

·
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,7 miljoner euro. Jämförbart
kassaflöde från den löpande verksamheten innan tillämpning av IFRS
16(3) uppgick till -0,1 miljoner euro (-16,8).

Januari-september 2019

·
Nettoomsättning 808,8 miljoner euro (858,1). Total tillväxt -5,7 % och
organisk tillväxt(1) inom Power och Communication -3,9 %

·
Operativt EBITA(2) 3,6 miljoner euro (-5,2) och operativ
EBITA-marginal 0,4 % (-0,6)

·
EBIT 2,5 miljoner euro (-9,0) och EBIT-marginal 0,3 % (-1,0)

·
Resultat efter skatt -13,3 miljoner euro (-18,9)

·
Resultat per aktie -0,09 euro (-0,13), före och efter utspädning

·
Kassaflöde från den löpande verksamheten -13,6 miljoner euro.
Jämförbart kassaflöde från den löpande verksamheten innan tillämpning
av IFRS 16(3) uppgick till -33,8 miljoner euro (-66,8).

Väsentliga händelser under och efter tredje kvartalet

·
Den 6 augusti 2019, tecknade Eltel ett avtal om att avyttra den polska
Communication-verksamheten till VINCI Energies. Avyttringen
slutfördes den 14 oktober 2019 och den totala köpeskillingen uppgick
till 12,6 miljoner euro.

·
Den 1 september 2019, utsågs Mikael Malmgren, Eltels dåvarande
strategi- och affärsutvecklingsdirektör, till Chief Financial
Officer, CFO, och Chief Operating Officer, COO, för Eltel Sverige och
lämnade därmed koncernledningen.

·
Den 24 oktober 2019 meddelandes det att Petter Traaholt, Chief
Financial Officer (CFO) i Eltel, kommer att lämna företaget i slutet
av februari 2020 för att tillträda tjänsten som CFO på V.Group. En
rekryteringsprocess har inletts.

+---------------+-----+-----+----------+---------------+-----+-----+----------+
|Miljoner euro | jul| jul|Förändring|Miljoner euro | jan| jan|Förändring|
| | -sep| -sep| %| | -sep| -sep| %|
| | 2019| 2018| | | 2019| 2018| |
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-----+-----+----------+
|Nettoomsättning| | | |Nettoomsättning| | | |
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-----+-----+----------+
|Power |103,1|112,0| -7,9|Power |284,7|323,7| -12,0|
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-----+-----+----------+
|Communication |176,3|180,2| -2,1|Communication |515,4|520,2| -0,9|
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-----+-----+----------+
|Other | 3,1| 7,5| -58,5|Other | 10,1| 19,6| -48,6|
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-----+-----+----------+
|Koncern |281,8|295,9| -4,8|Koncern |808,8|858,1| -5,7|
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-----+-----+----------+
|Operativt | | | |Operativt | | | |
|EBITA(2) | | | |EBITA(2) | | | |
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-----+-----+----------+
|Power | -3,6| 0,2| N/A|Power | -5,5| 1,4| N/A|
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-----+-----+----------+
|Communication | 9,4| 6,8| 36,9|Communication | 16,1| 15,1| 6,3|
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-----+-----+----------+
|Other | -0,2| -3,2| 93,8|Other | -0,1|-10,1| 98,7|
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-----+-----+----------+
|Ej allokerade | -1,4| -3,3| 56,8|Ej allokerade | -6,9|-11,6| 40,1|
|poster(4) | | | |poster(4) | | | |
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-----+-----+----------+
|Koncern | 4,1| 0,5| 682,4|Koncern | 3,6| -5,2| 169,3|
+---------------+-----+-----+----------+---------------+-----+-----+----------+

(1) Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter.
(2) Eltel följer segmentens lönsamhet med operativt EBITA. Se sidan 23
för definitioner av nyckeltal.

(3) Se sidan 22 för mer information om IFRS 16 påverkan på
kassaflödet.

(4) Poster som inte har allokerats till rörelsesegmenten utgörs av
koncernlednings- och stödfunktioner.

Koncernchefens kommentar

För det fjärde kvartalet i rad förbättrade vi resultatet något jämfört
med föregående års kvartal. Vår operativa EBITA-marginal ökade och
den rullande 12-månaders bruttomarginalen fortsätter gradvis att
återhämta sig. Det operativa kassaflödet var starkare jämfört med
både föregående års motsvarande period och för helåret.

Som ett led i den pågående strategiska utvärderingen av verksamheterna
utanför Norden har vi avyttrat Communication Polen, vilket ger ett
positivt kassaflöde om cirka 12 miljoner euro. En avyttring av
Communication Tyskland pågår och vi har kommit fram till att vi i
nuläget behåller de polska och tyska Power-verksamheterna medan vi
fortsätter arbetet med att öka deras lönsamhet. Den planerade
avyttringen av affärsområdet Aviation & Security till Luftfartsverket
fortskrider enligt plan och båda parterna verkar för att slutligt
avtal tecknas senast under första kvartalet 2020. Det slutliga
avtalet villkoras dock av godkännande av respektive parts styrelse,
Konkurrensverket samt Regeringen.

I vår operativa verksamhet förbättrar vi oss både inom Power och
Communication-segmenten. Vi har stärkt kvaliteten på våra leveranser
och tjänster, speciellt till våra största kunder. Vi kan se positiva
resultat från vår Operational Excellence-strategi, i synnerhet på de
nordiska marknaderna. Dock har dessa kvalitetsförbättringar medfört
tillfälligt ökade produktionskostnader, särskilt i de områden där vi
har haft försenade leveranser.

Inom Power påverkades kvartalets resultat negativt av de förväntade
lägre volymerna inom Smart Grids, samt av nedskrivningar inom både
High Voltage och inom den svenska verksamheten.

Inom Communication ökade kvartalets resultat jämfört med föregående
år, trots en lägre nettoomsättning. Det beror främst på ökade volymer
i Norge i kombination med förändrad produktmix och högre
effektivitet. Både den norska och den danska marknaden växer markant
och vi ser en ökad effektivitet i båda länderna. Rent generellt kan
vi säga att alla Communication-marknader utom Sverige bidrog positivt
till kvartalets resultat.

I Sverige sjunker volymerna inom Communication ännu snabbare än vi
förväntade oss i andra kvartalet. Vår största kund har kraftigt
minskat sina investeringsnivåer och vi måste anpassa oss till den
rådande situationen. Inom Power ser vi en liknande trend för High
Voltage Polen och det leder till att vi behöver omstrukturera båda
dessa verksamheter. Denna omstrukturering kommer att medföra
kostnader och sannolikt även leda till en längre
transformationsperiod för koncernen.

Framöver fortsätter vi att fokusera på vår Operational
Excellence-strategi i den operativa verksamheten för att öka
lönsamheten. Vi kommer också fortsätta att stärka vår balansräkning
och sänka bolagets nettoskuld.

Casimir Lindholm, VD och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:
Petter Traaholt, CFO
Tel. +46 72 59 54 749, petter.traaholt@eltelnetworks.se

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations
Tel. +46 72 59 54 692, elin.otter@eltelnetworks.se

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 7 november 2019 kl. 08.00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för
kritiska infrastrukturnätverk - Infranets - inom segmenten Power,
Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland.
Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från
underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har
en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora
nätägare. Under 2018 hade Eltel en omsättning på 1,2 miljarder euro.
Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7 000. Sedan 2015
är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eltel/r/eltelkoncernen--delarsrapport-januari...
https://mb.cision.com/Main/11435/2955683/1137192.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.