Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-14

ELTEL: Eltels lönsamhet i det tredje kvartalet och för helåret 2016 påverkas avsevärt av tidigare kommunicerade utmaningar i vissa projekt

Under 2016 har Eltel successivt kommunicerat ökade marknadsrelaterade
och operativa utmaningar speciellt i vissa projekt inom
krafttransmission och järnväg & väg. Dessa utmaningar har fortsatt
under tredje kvartalet, mest markant i vissa av Eltels
elektrifieringsprojekt i Afrika. Som en konsekvens av detta förväntas
Eltels EBITA-resultat för det tredje kvartalet 2016 att uppgå till
cirka 8 miljoner euro. Dessa utmaningar förväntas fortsätta även
under det fjärde kvartalet och ledningen uppskattar att koncernens
EBITA-resultat för helåret 2016 hamnar i intervallet 27-32 miljoner
euro.

Håkan Kirstein, Eltels nya VD från och med den 19 september 2016
kommenterar: "Utmaningarna vi för tillfället har är huvudsakligen
relaterade till Eltels projektverksamhet, som svarar för cirka en
tredjedel av koncernens totala volymer. Denna del av verksamheten har
en historik av lönsamhet och god projekthantering under många år. Vi
tar dock den senaste tidens resultatavvikelser i vissa projekt på
största allvar. Eltels ledning genomför för närvarande en grundlig
översyn, inklusive planering av permanenta korrigerande åtgärder, för
att återställa situationen i den här delen av vår verksamhet.
Slutsatserna och en handlingsplan kommer att vara på plats i mitten
av november. Eltel har redan gjort en översyn av de större projekten
och har som en följd av det gjort konservativa bedömningar av
riskerna i dessa projekt, vilket återspeglas i den resultatvägledning
som ges ovan. Samtidigt är det viktigt att poängtera att majoriteten
av Eltels verksamhet utvecklas väl. Vi har en betydande bekräftad
orderstock med en stor andel installationer av smarta mätare och
fiber. I ett längre perspektiv är Eltels position inom
Infranet-projekt att anses som fortsatt stark".

I Eltels rapport för det andra kvartalet 2016, som publicerades i
augusti, rapporterades en avsättning på 10 miljoner euro som följd av
kvalitetsrelaterade prestandaproblem i ett av två parallella
järnvägsprojekt i Norge. I rapporten för det andra kvartalet betonas
också fortsatta utmaningar inom vissa afrikanska
krafttransmissionsprojekt, effekten av lägre orderingång i
transmissionsverksamheten de senaste tolv månaderna och fortsatt
påverkan från utmaningar i de norska järnvägsprojekten.

Under det tredje kvartalet har dessa utmaningarna fortsatt, mest
markant i de afrikanska elektrifieringsprojekten som en följd av
olika faktorer såsom förseningar, begränsad tillgång till
projektplatserna, kostnadsökningar på grund av accelererat arbete och
andra operativa projektutmaningar. Den största negativa effekten på
EBITA-resultatet kommer från transmissionsverksamheten där den
övervägande delen kan relateras till dessa afrikanska projekt. Den
negativea påverkan från det andra norska järnvägsprojektet har också
överstigit tidigare interna förväntningar. Dessutom har
implementeringskostnader i programmet för koncerngemensamma tjänster
och en konkurs av en svensk underleverantör i Sverige haft negativ
inverkan på tredje kvartalets resultat.

Följaktligen räknar ledningen i Eltel med att koncernens
EBITA-resultat för tredje kvartalet 2016, som rapporteras den 9
november, kommer att uppgå till cirka 8 miljoner euro.

De ovannämnda utmaningarna kommer också att påverka omsättningen och
EBITA-resultat för det fjärde kvartalet 2016. Eltel uppskattar att
EBITA-resultatet för helåret 2016 kommer att ligga i intervallet
27-32 miljoner euro, vilket indikerar ett EBITA-resultat för det
fjärde kvartalet 2016 i intervallet 10-15 miljoner euro. I prognosen
för det fjärde kvartalet har ledningen också tagit hänsyn till den
ökade effekten av försenade kundinvesteringar på den polska och tyska
kraftmarknaden och inom den tyska kommunikationssektorn, vilket även
kommunicerades i rapporten för det andra kvartalet.

För verksamhetsåret 2017 har Eltels ledning nu en mer konservativ
inställning till koncernens projektverksamhet i krafttransmission i
Afrika och inom väg & järnväg i Norge. Inom segmentet Power,
förväntas nettoomsättningen inom krafttransmission minska under 2017
jämfört med 2016. Detta på grund av marknadsrelaterade förseningar i
kundinvesteringar, korrigeringsåtgärder avseende Eltels
projekthantering och effekterna av en svag orderingång inom
krafttransmission under de senaste tolv månaderna.

Onsdagen den 9 November 2016 kl 8.00 CET publicerar Eltel sin
delårsrapport för det tredje kvartalet 2016.

Idag håller Eltels vd Håkan Kirstein och CFO Gert Sköld en audiocast
på engelska med start klockan 08.30. Audiocasten sänds live på
https://wonderland.videosync.fi/eltel-press-conference.

För dem som vill delta på telefonkonferensen i samband med audiocasten
är telefonnumren:

· FI: +358 9 8171 0494
· SE: +46 8 5664 2690
· UK: +44 203 008 9804

Vänligen ring in i god tid för registrering. Det kommer också att
finnas möjlighet att ställa frågor via audiocasten eller
telefonkonferensen.

För mer information:
Ingela Ulfves
VP - IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2016 kl.
07.30 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för
kritiska infrastrukturnätverk - Infranets - inom segmenten Power,
Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden,
Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder
ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och
uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en
diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av
stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner
euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan
februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eltel/r/eltels-lonsamhet-i-det-tredje-kvartale...
http://mb.cision.com/Main/11435/2100932/574718.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.