Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-26

ELTEL: Eltels operativa EBITA för det fjärde kvartalet och helåret 2016 lägre än tidigare vägledning

I samband med Eltels rapportering av det tredje kvartalet 2016 bedömde
bolaget att koncernens operativa EBITA skulle hamna i intervallet
27-32 miljoner euro för helåret 2016 och 10-15 miljoner euro för det
fjärde kvartalet. Eltel uppskattar nu att koncernens operativa EBITA
för helåret 2016 kommer att uppgå till 17-22 miljoner euro och till
0-6 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2016. Skälen till
avvikelsen är att Eltel behöver göra ytterligare avsättningar och
nedskrivningar i sin projektverksamhet, inom affärsområdena
krafttransmission och väg & järnväg.

Under det fjärde kvartalet genomförde Eltel en operativ översyn av sin
projektverksamhet i syfte att minska risknivån i Eltels
projektportfölj. I samband med denna översyn beslutade och
kommunicerade Eltel i december att implementera vissa omedelbara
åtgärder såsom att stärka projektkontroll och processer samt etablera
en koncernövergripande projektfunktion (Group Project function) som
leds av en nytillsatt Project Director. I de kontroller och processer
som därefter genomförts av projektfunktionen har det framkommit att
nuvarande risknivå i vissa projekt inom transmissions- och väg &
järnvägsverksamheten är betydligt underskattad.

I den nu reviderade vägledningen inkluderas redan validerade
nedskrivningar och avsättningar som påverkar operativ EBITA fjärde
kvartalet 2016. Dessa är relaterade till två afrikanska
elektrifieringsprojekt i transmissionsverksamheten och två
järnvägsprojekt i Norge. Produktionen av de två järnvägsprojekten i
Norge slutfördes under 2016, men till högre kostnad än tidigare
beräknat. Dessa projekt är nu i slutavräkningsskede.
Elektrifieringsprojekten i Afrika är fortfarande i produktion och
förväntas slutföras under 2017.

Den ovan nämnda underskattade risknivån medför krav på ytterligare
utredning avseende vissa utvalda projekt. Bedömingen indikerar också
en överoptimistisk resultatavräkning i vissa projekt inom
krafttransmissionsverksamheten i Afrika. Därav, och med omedelbar
verkan, har ett team under ledning av externa revisorer tillsatts med
syftet att utföra en omfattande utredning för att verifiera och
kvantifiera risker och kostnader i dessa berörda pågående projekt
inom transmissionsverksamheten, främst i Afrika. Denna utredning
förväntas vara klar inom några veckor.

Håkan Kirstein, VD för Eltel, kommenterar: "Jag är mycket bekymrad
över att risknivåerna i vissa projekt i vår projektverksamheten
återigen har visat sig vara högre än väntat. Detta är givetvis mycket
allvarligt och vi har därför nu inlett en revision för att så snart
som möjligt få full klarhet i situationen. Samtidigt vill jag betona
att Eltels underliggande kärnverksamhet, som utgör mer än två
tredjedelar av vår verksamhet, utvecklas enligt plan."

I december 2016 tecknade Eltel ett tilläggsavtal med sina banker
avseende bolagets befintliga finansieringsavtal gällande en
tillfällig revidering av kovenanterna som omfattar tidsperioden från
det fjärde kvartalet 2016 fram till slutet av 2017. Till följd av
osäkerheten avseende utfallet av bolagets operativa EBITA, kan det
finnas en risk att Eltel inte kommer att nå sina tillfälligt
eviderade kovenanter för det fjärde kvartalet. Eltel har informerat
sina banker om situationen.

Ytterligare information kommer att lämnas i Eltels rapport för det
fjärde kvartalet och helåret 2016 med planerat offentliggörande den
10 februari 2017. Beroende på tidpunkten för slutsatserna av
revisionen kan offentliggörande av kvartalsrapporten komma att
senareläggas. I det fallet kommer detta att kommuniceras separat på
förhand.

Eltels vd Håkan Kirstein och CFO Lars Nilsson håller en audiocast på
engelska på fredagen den 27 januari 2017 med start klockan 08.30.
Frågor rörande detta pressmeddelande kommer att besvaras vid denna
audiocast. Audiocasten sänds live på
https://wonderland.videosync.fi/2017-01-27-eltel-press-conference

För dem som vill delta på telefonkonferensen i samband med audiocasten
är telefonnumren:

· SE: +46 856642695
· FI: +358 981710493
· UK: +44 (0) 2030089804

Vänligen ring in i god tid för registrering. Det kommer också att
finnas möjlighet att ställa frågor via audiocasten eller
telefonkonferensen.

För mer information:
Ingela Ulfves
VP - IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2017 kl.
22.30 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för
kritiska infrastrukturnätverk - Infranets - inom segmenten Power,
Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden,
Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder
ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och
uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en
diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av
stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner
euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan
februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eltel/r/eltels-operativa-ebita-for-det-fjarde-...
http://mb.cision.com/Main/11435/2174948/619892.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.