Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-21

Eltels storägare utskällda

wysiwyg_image

Hårda ord utdelades på Eltelstämman. De storägare som ville ändra styrelsens sammansättning fick kritik för att inte ha involverat övriga ledamöter i valberedningen i beredningen av styrelsevalet. Aktiespararna ifrågasatte Eltelstyrelsens oberoende.

”I Sverige så har vi världens bästa corporate governance. Den bygger på ägarengagemang. Den här governance-strukturen bygger den överavkastning vi har på den svenska värdepappersmarknaden. Vi har mycket kapital i Sverige. Vi blir mycket besvikna när en aktör som säger sig ha långsiktiga avsikter kringgår den här modellen”, sade bland annat 4AP-fondens ombud Per Colleen i ett känslosamt anförande på Eltel-stämman i veckan.

”Vi är bekymrade över det vi hör”, sade Anders Oscarsson, ombud för AMF.

Ossian Ekdahl sade att 4 AP-fonden ansåg att det stred mot god sed när de stora ägarna hade låtit bli att prata med valberedningen.

Åsa Nisell från Swedbank Robur Fonder och Ann-Charlotte Hormgaard från den 3:e AP-fonden instämde i kritiken som utdelats av 4AP-fonden, AMF och 1AP-fonden.

Ombudet för Solero Luxco SARL, Roger Hagborg, hävdade i motsats till Colleen att de två förslagsställarna – dvs. Solero Luxco SARL och ägargruppen Wipunen Varainhallinta Oy/Mariatorp Oy och Riikantorppa, som båda ingick i valberedningen - hade talat med de två andra valberedningsledamöterna, 4 AP-fonden och Zeres Capital.

Valberedningsledamoten Joakim Rubin från Zeres Capital var inte närvarande på stämman. Eftersom något klarläggande från dennes sida inte kunde inhämtas stod ord mot ord i frågan om huruvida en dialog hade förekommit i valberedningen eller ej.

Kritiken från institutionerna trängde för övrigt in i den sakfråga som handlade om styrelsen borde utökas med en person från totalt åtta ledamöter till nio.

AMF undrade vad den nionde ledamoten skulle tillföra till styrelsearbetet? ”Allmän kunskap om bolagsstyrning” var uppenbarligen inte ett svar som föll AMF på läppen.

Aktiespararna ifrågasatte för sin del timingen för stämman, givet att stämman ägde rum strax innan en ny valberedning skulle utses. Styrelsen tog delvis på sig skulden för detta.

Men även storägarna vittnade om att de genom sitt agerande hade bidragit till att tidpunkten för stämman hade blivit illa vald.

”Vi blev kontaktade av styrelsen under sommaren för att styrelsen funderade att göra ett incitamentsprogram. Samtidigt kom ägarförändringen. Då tyckte vi att det var en lämplig timing. Därför lade vi förslaget”, sade Roger Hagborg.

”Väcker den breda kritiken här på stämman någon slags eftertanke”, undrade Åsa Wesshagen varpå Roger Hagborg replikerade: ”Vi kunde ha talat med flera”.

Aktiespararna ställde vidare frågor kring beroendet hos Eltels styrelseledamöter. Givet att det framlagda förslaget inte innehöll uppgift om att de föreslagna ledamöterna var beroende så var det svårt att förstå varför det var så bråttom att utse en ny ledamot genast efter att en ledamot hade valt att avgå, menade föreningen.

”Jag går inte härifrån förrän vi har fått svar på frågan om timingen och oberoendet”, sade Aktiespararnas ombud Åsa Wesshagen.

Efter stämmans avslutande bekräftade den nyvalde ledamoten Mikael Aro att han hade starka kopplingar till Triton och således var ”beroende av ägarna”, närmare bestämt av Solero Luxco SARL med kopplingar till riskkapitalbolaget Triton Partners. Aro titulerar sig ”Senior Industry Expert på Triton”.

På frågan om Roland Sundén, som liksom Aro var föreslagen för nyval, var att anse som oberoende svarade Sundén själv: ”Jag har ingen koppling till den institution som har utsett mig. Jag bedriver mitt uppdrag på det sätt som är bäst för alla aktieägare”.

Trots protester från institutionerna och Aktiespararna kring utökningen av antalet ledamöter till nio så röstades förslaget igenom. Nyval skedde därefter av Mikael Aro och Roland Sundén.

Likaså röstades styrelsens förslag till incitamentsprogram igenom av stämman, även om Aktiespararna hade yrkat på att beslutet skulle hänskjutas till årsstämman.

Åsa Wesshagen förklarade för stämmodeltagarna varför en extra bolagsstämma inte lämpar sig för beslut om incitament.

Om en positiv, kursdrivande händelse inträffar strax efter den extra bolagsstämman där det fattats beslut om incitament, då får bolaget dåligt rykte som är svårt att tvätta bort eftersom det ser ut som att styrelsen har förlagt stämman så i tiden att det ska vara maximalt gynnsamt för de anställda.

Många av Aktiespararnas medlemmar tycker för övrigt inte att nyanställda, innan de visat vad de går för, ska ges förmånen att delta i ett incitamentsprogram som någon form av välkomstgåva, förklarade Åsa Wesshagen, med anledning av att styrelsen framhållit ett behov av att Eltels nytillträdde vd snarast måste få delta i ett incitamentsprogram.

Wesshagen pekade slutligen på det motsägelsefulla i att Eltel-styrelsen förslag till incitament byggde på att ledningen själv ska investera i Eltel-aktien, samtidigt som styrelseledamöterna, med något enstaka undantag, inte äger Eltel-aktier själva:

Att ett ökat ägarengagemang från styrelsens sida skulle materialiseras innan nästa årsstämma var ett rimligt krav, enligt Aktiespararna. Styrelsens ordförande Ulf Mattsson höll med om det.

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.