Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-18

Elverket Vallentuna: Delårsrapport 1 oktober - 31 december 2015

Elverket Vallentuna AB (publ)

Organisationsnummer 556577-2141

Sammanfattning av fjärde kvartalet

· Nettoomsättningen uppgick till 83 991 tkr (115 984 tkr exklusive
avyttrad verksamhet)

· EBITDA uppgick till 15 336 tkr (15 175 tkr exklusive avyttrad
verksamhet)

· Rörelseresultatet uppgick till 13 065 tkr (11 145 tkr exklusive
avyttrad verksamhet)

· Resultatet uppgick till 9 853 tkr (8 211 tkr exklusive avyttrad
verksamhet)

· Soliditeten helåret uppgick till 55,5 % (53,2 %)
· Operativt kassaflöde uppgick till -3 645 tkr (-6 601 tkr)
· Styrelsen föreslår en aktieutdelning på 1,75 kronor (1,75 kr) per
aktie

Vädret var under det fjärde kvartalet inledningsvis mycket mildare än
normalt för perioden. Fyllnadsgraden i vattenmagasinen i både Norge
och Sverige ökade betydligt under hösten med nederbörd som stundtals
var kraftigt över det normala. Som en konsekvens var marknadspriset
på el under helåret lågt.

Energimarknadsinspektionen, som reglerar elnätsbranschens intäkter,
meddelade under sommaren och hösten s.k. tilldelningsbeslut för
tillsynsperioden 2016-2019. Den för branschen viktiga
kapitalavkastningsräntan (WACC) beslöts av myndigheten för
tillsynsperioden. Elverket och många andra företag i branschen har
överklagat myndighetens beslut.

Resultatet för elhandelsverksamheten under det fjärde kvartalet är
positivt. Fortsatt låga försäljningsvolymer per kund på grund av
fortsatt milt väder höll ner omsättningen, men elhandelsverksamheten
kunde trots lägre volymer stärka resultatet.

Resultatet för elnätssegmentet under det fjärde kvartalet är bra. Det
milda vädret innebar att en lägre volym el transporterades genom vårt
elnät med en något lägre intäkt per kund som följd. Dock minskade
även de tekniska förluster som uppstår vid elöverföring och därmed
vårt inköpsbehov för att täcka dessa.

Entreprenadverksamheten var under kvartalet huvudsakligen sysselsatt
med planerade underhållsaktiviteter samt re- och
nyinvesteringsprojekt i vårt eget elnät.

Vallentuna 2016-02-18

Patrik Johansson
Verkställande direktör
Elverket Vallentuna AB (publ)

Ytterligare information lämnas av Patrik Johansson, VD, mobil 073-558
35 63 eller Kristina Molin Blomqvist, CFO, 070-917 92 33. Alla
rapporter finns tillgängliga efter publicering på bolagets hemsida:
www.elverket.se/finansiella-rapporter/.

Kort om Elverket Vallentuna AB Elverket Vallentuna AB skapar lönsam
tillväxt genom attraktiva kunderbjudanden. Dotterbolaget Elverket
Vallentuna El AB säljer el på den fria elmarknaden och har kunder i
hela Sverige. Dotterbolaget Elverket Vallentuna Elnät AB en väl
förankrad lokal elnätsägare och ser till att alla hushåll, företag
och andra verksamheter i Vallentuna har en trygg elförsörjning.
Dotterbolaget Elverket Entreprenad AB utför nybyggnation samt service
och underhåll av elanläggningar. Moderbolaget Elverket Vallentuna AB
noterades på Aktietorget 2002.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/elverket-vallentuna/r/delarsrapport-1-oktober-...
http://mb.cision.com/Main/12455/9916373/478500.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.