Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

Elverket Vallentuna: Kommuniké från årsstämma i Elverket Vallentuna AB (publ) den 18 maj 2016

Vid årsstämman i Elverket Vallentuna AB (556577-2141) den 18 maj 2016
beslutade aktieägarna att:

· fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och
koncernen, såsom de presenteras i årsredovisningen för 2015

· i enlighet med styrelsens förslag, lämna utdelning till aktieägarna
om 1,75 krona per aktie med fredagen den 20 maj 2016 som
avstämningsdag för erhållande av vinstutdelning. Utdelningen beräknas
utbetalas onsdagen den 25 maj 2016

· bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktör för verksamhetsåret 2015

· i enlighet med valberedningens förslag, arvode till den
bolagsstämmovalda styrelsen ska oförändrat utgå med 150 000 kronor
till ordföranden och med 90 000 kronor vardera till övriga
styrelseledamöter. Ersättning till ledamot för utskottsarbete ska
utgå med 5 000 kronor. Arvode till bolagets revisor utgår enligt av
verkställande direktören godkänd räkning

· i enlighet med valberedningens förslag, omvälja styrelseledamöterna
Roger Gadde, Thomas Gustafsson, Per-Ove Jönsson, Bengt Lindahl och
Britt Sandberg, samt omvälja Bengt Lindahl till styrelsens ordförande

· i enlighet med valberedningens förslag, omvälja
PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Auktoriserade
revisorn Erik Bergh kommer att utses till huvudansvarig för
revisionen

· anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, i
enlighet med styrelsens förslag

· anta riktlinjer för att utse valberedning, i enlighet med
valberedningens förslag

För ytterligare information kontakta:
Bengt Lindahl
Styrelseordförande
Elverket Vallentuna AB (publ)
Mobil: 070-377 39 15
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/elverket-vallentuna/r/kommunike-fran-arsstamma...
http://mb.cision.com/Main/12455/2012623/517864.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.