Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-20

Embracer Group AB: Embracer Group förvärvar kritikerrosade Tarsier Studios

Embracer Group har idag förvärvat Tarsier Studios. Köpeskillingen
uppgår till 88 MSEK kontant och 11 MSEK i nyemitterade Embracer
B-aktier, plus en villkorad tilläggsköpeskilling att utbetalas under
en 10-årsperiod till de säljare som fortsätter att arbeta i bolaget.
Förvärvet inkluderar utvecklingsstudion, dess personal och samtliga
immateriella rättigheter.

Tarsier grundades 2005 i Karlshamn, har således 15 års erfarenhet av
spelutveckling och är en av de största oberoende studiorna i Sverige.
Studion är idag baserad i Malmö, har 65 anställda och leds av ett
erfaret team med prisbelönta kreativa och artistiska kvalitéer i
världsklass.

Tarsier utvecklar äventyrsspel och plattformspussel till främst PC och
Konsol i medelstora AA(A)/III (Tripple-i) produktioner. Bolaget har
under åren arbetat som underleverantör till globala förläggare såsom
Nintendo, Sony Interactive och Bandai Namco. Studion har också varit
framgångsrik med att utveckla varumärken som t.ex. Little Nightmares,
Statik och Stretchers från idéstadium, genom utveckling och till
kommersiell lansering. Varumärket Little Nightmares ägs av Bandai
Namco, varumärket Statik ägs av Tarsier och varumärket Stretchers ägs
av Nintendo.

Tarsier är mest känt för det kritikerrosade, miljonsäljande spelserien
Little Nightmares (2017), där man utvecklat varumärket från grunden
och lanserat det tillsammans med Bandai Namco på PlayStation, XBOX
ONE, PC och Nintendo Switch. Under Gamescom i augusti 2019
utannonserade man uppföljaren Little Nightmares 2, som planeras
släppas under 2020 tillsammans med Bandai Namco.

Embracer tror starkt på Tarsiers kompetens som har byggts upp under 15
år i branschen och ser fram emot att stödja bolaget med långsiktiga
investeringar i nya varumärken. Bolaget kommer att fortsätta arbeta
autonomt inom Embracers helägda undergrupp Goodbye Kansas Game
Invest. Embracer och Goodbye Kansas Game Invest kommer agera som
ägare, finansiär och förläggare av de nya varumärken som kommer att
utvecklas. Tarsier och Embracer avser slutföra pågående
utvecklingsprojekt som finansieras av externa parter såsom Little
Nightmares 2, förlagt av Bandai Namco.

"Vi på Embracer är imponerade av den position och det team som Tarsier
byggt upp under 15 år, vilket inte minst syns på de fina betyg som
flera av studions stora och välkända produktioner har fått, och i
deras ambitioner för framtiden. Vi vill tillsammans med Tarsier
investera i att utveckla nya projekt, något som studion historiskt
genomfört på ett framgångsrikt sätt. Vi ser fram emot att,
tillsammans med ledningen och samtliga medarbetare, ta Tarsier och
den kvalitet och kreativitet som finns inom bolaget, till nästa
nivå", säger Lars Wingefors, medgrundare och VD, Embracer Group AB.

"Det känns roligt och spännande att, efter en 15 år lång resa med
Tarsier ingå partnerskap tillsammans med Embracer för att fortsätta
utveckla studion och ta tillvara på all den potential vi besitter. Vi
ser fram emot möjligheten att fortsätta utveckla fantastiskt fina
spel tillsammans med Embracer Group", säger Andreas Johnsson,
Studiochef, Tarsier Studios.

Bakgrund och motiv

Embracer Group har en tydlig tillväxtstrategi och en lång och
framgångsrik historia av att förvärva spel och utvecklingsstudior.
Genom förvärvet av Tarsier Studios bygger Embracer vidare på sin
starka närvaro på den svenska marknaden och etablerar en plattform i
Malmö, en hub som främjar spelutveckling med olika initiativ årligen
och med över 50 aktiva spelstudios. Embracer kommer stödja Tarsiers
framtida tillväxt och är övertygande om att studion har utmärkta
förutsättningar att bygga vidare på den portfölj och kunskap man
skapat sig under 15 år i branschen, och kan stärkas av Embracers
nätverk och kunnande inom utveckling och förläggning.

Finansiering av transaktionen

Köpeskillingen finansieras genom Embracers befintliga kassa samt
nyemitterade B-aktier i Embracer Group AB inom ramen för årsstämmans
bemyndigande. De nyemitterade B-aktierna emitteras till fem av
säljarna av Tarsier Studios. Priset per aktie baseras på den
volymvägda genomsnittskursen för Embracer Groups aktier på Nasdaq
First North Growth Market under de tjugo (20) handelsdagar som
föregår den 20 december 2019 (dvs. 19 december 2019), det vill säga
67,91 SEK. Efter nyemissionen ökar antalet aktier med sammanlagt 162
163 till 312 067 198 och antalet röster ökar med sammanlagt 162 163
till 554 905 035 (fördelat mellan 27 000 000 A-aktier och 285 067 198
B-aktier). Aktiekapitalet ökar med sammanlagt cirka 450 SEK från
cirka 866 403 SEK till cirka 866 853 SEK. De nyemitterade aktierna
motsvarar 0,05 procent respektive 0,03 procent av det totala antalet
aktier och röster i Bolaget på en fullt utspädd basis.

Utöver köpeskillingen är vissa säljare berättigade till en 10-årig
tilläggsköpeskilling, vilken är kopplad till uppfyllande av specifika
finansiella mål, med ett tak på 44 MSEK.

Transaktionen är inte föremål för något ytterligare beslut eller
godkännande och genomförs per den 20 december 2019.

Rådgivare

Baker McKenzie är Embracer Groups legala rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, grundare och VD, Embracer Group AB (publ)

Tel: +46 708 47 19 78

E-mail: lars.wingefors@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och
förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden.

Embracer Group har en bred spelportfölj med över 130 ägda varumärken,
som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders,
Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory,
Wreckfest och många fler. Koncernen har huvudkontor i Karlstad och
global närvaro genom de tre operativa koncernerna: Koch Media GmbH,
THQ Nordic GmbH och Coffee Stain AB. Koncernen har 18 interna studios
och fler än 2 900 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än
40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm
under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden
AB som nås på info@fnca.se +46-8-528 00 399.

För mer information, vänligen gå till: http://www.embracer.com

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser
Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets
framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling,
utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de
marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är
uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av
att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser",
"avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle
kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck.
De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på
olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare
antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i
dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras
att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa
antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål
för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller
utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt
från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker,
osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra
att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de
förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta
pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget
garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och
varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information,
de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller
underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta
pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller
någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller
offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande
för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som
förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/embracer-group-ab/r/embracer-group-forvarvar-...
https://mb.cision.com/Main/15049/2996090/1165286.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.