Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-20

Embracer Groups första hållbarhetsredovisning- Rapport från årsstämman

Embracer håller bolagsstämma i Karlstad den 16 september. Bolagsstämman hålls på engelska då flertalet av bolagets deltagare finns utomlands via webcast, ett femtiotal deltagare finns på plats fysiskt.

På bolagsstämman presenterar Newzoo via länk den globala spelmarknaden som ökade med 23 procent till 178 miljarder USD under 2020, den högsta tillväxttakten sedan mätningar började göras 2012. Tillväxten förväntas öka med 8,7 procent enligt Newzoo per år fram till 2024. Det spelas mest i mellanöstern och Afrika, USA har det lägsta antalet spelare och Latinamerika växer bäst efter Afrika. För i år finns en förväntan om att det inte kommer att spenderas lika mycket på spel som år 2020. När det gäller den kinesiska marknaden påverkas inte Embracer enligt VD då detta är en ytterst liten marknad för dem.

Under verksamhetsåret fanns 160 spel under utveckling och målet under 2021/2022 att 90 av dessa slutförs. Gearbox Entertainment Company är det senaste förvärvet, inom bolaget finns ett flertal personer från filmens värld. Spel är inte längre bara spel, spel ska även skapa underhållning genom film. Det finns stora förhoppningar inom ledningen att skapa nya former av underhållning genom spel.

Spelportföljen innehåller över 240  ägda varumärken och spelen säljs både fysisk och digitalt. Bolagets återförsäljare består av t ex Amazon, GameStop, Walmart med flera runt om i världen. Vid verksamhetsårets slut hade koncernen 66 interna utvecklingsstudios med mer än 6 325 anställda. Förvärv är en stor del av bolagets framgång och tillväxtstrategi genom att förvärvade bolag blir till viss del självständig, där tidigare ägare blir kvar för att utveckla  produkten. Inom Embracer finns ca 150 personer som är med i förvärvsarbetet genom olika former av rådgivning. Vid varje förvärv genomförs en due diligence av hållbarhet för att identifiera risker och förväntningar inom koncernens hållbarhet. Implementeringen av förvärv är en viktig del i styrelsens arbete genom ”onboarding” för att stärka varumärket på lång sikt.

”Tid för lunch med kompisar finns inte”, Lars Wingefors.

Koncernens omsättning år 2020 steg med 58 % från 5 249 MSEK till 9 024 MSEK, även det operativa EBIT steg med 35 % från 1 033 MSEK till 2 870 MSEK. Bruttovinsten uppgick till 5 406 MSEK. Inom koncernen finns åtta operativa koncerner. Bolaget genomförde nyemission i april, oktober och mars under verksamhetsperioden i form av B-aktier till institutionella investerare och tillfördes över 7,6 miljarder SEK.

När det gäller aktien har det i bolaget diskuterats om förflyttning från First Nortlistan, men detta ligger inte just nu i fokus för ledningen. Under räkenskapsåret 2020 steg aktien med 40 % från 98 kr till 240 kr och Embracers börsvärde vid utgången av räkenskapsåret var 111 miljarder SEK. På stämman beslutades om en split 1:2 av aktien. Dessutom togs beslut på att aktiekapitalet lägst ska vara 1 398 00 kr och högst 5 592 000 kr och att antalet aktier ska vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000.

Bolagsbevakare och skribent: Katarina Ikonen

 

Författare Bolagsbevakningen