Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-24

Emotra: EMOTRA byter VD och styrelseordförande

Emotra meddelar att bolaget byter VD. Styrelsen för Emotra har utnämnt
marknadschefen Daniel Poté till ny VD. Daniel tar över VD- tjänsten
med omedelbar verkan. Margit Ferm önskar inte längre stå till
förfogande som styrelsens ordförande men sitter kvar i styrelsen som
ledamot. Avgående VD, Claes Holmberg tar över som arbetande
styrelseordförande i bolaget.

Allt sedan Daniel kom in i Emotra som marknadschef har målsättningen
varit att han på sikt ska ta över ledningen av företaget. Han har nu
haft tjänsten som marknadschef sedan oktober 2017 och lett
omvandlingen av bolaget från ett forskningsorienterat företag till
ett marknadsdrivet bolag med fokus på att bearbeta större privata
psykiatriska sjukhus och sjukhuskedjor i några av Europas viktigaste
befolkningscentra.

Styrelsen har på nära håll följt hans arbete och kunnat konstatera att
han i allt agerat med största professionalism och det har gjort det
enkelt för styrelsen att fatta beslut om VD-bytet. Även i hans nya
roll som VD, kommer Daniels främsta fokus att vara,
marknadsföringsfrågor och fortsatt försäljning.

Daniel Poté har en gedigen bakgrund från den internationella
medicintekniska branschen. Han har tidigare arbetat med
marknadsföring i ansvarig ställning i bland annat Nobel Biocare och
Haemochrom Diagnostica GmbH. Sedan 2009 har Daniel Poté haft sin
anställning hos Vitrolife AB. Hans inriktning har genomgående handlat
om internationell marknadsverksamhet. I sin roll som global
produktchef i Vitrolife har han ansvarat för merparten av företagets
internationella lanseringar av nya produkter. Han har god erfarenhet
av att använda utbildnings- och kursverksamhet som instrument för
rekrytering av nya kunder och försäljning på den internationella
marknaden

Bolagets tidigare VD, Claes Holmberg, som tar över som styrelsens
ordförande har lett bolaget genom den första fasen, som huvudsakligen
handlat om att färdigutveckla och CE-märka produkten, säkerställa en
seriemässig tillverkning och driva genomförandet av en större
internationell öppen klinisk naturalistisk multicenterstudie, vilken
avslutades under våren 2017. Holmberg kommer i sin nya roll som
styrelsens ordförande fungera som stöd åt företagets nye VD och
hjälpa denne att snabbt komma in i arbetet.

Emotras nye styrelseordförande, Claes Holmberg kommenterar

"Jag är väldigt glad över att vi nu tagit steget fullt ut och utnämnt
Daniel till ny VD. Han har visat att han är rätt person att leda
utvecklingen av Emotra vidare och att bygga en internationell marknad
för bolagets metod, EDOR®. Så länge han anser att det behövs kommer
jag att göra allt jag kan för att stötta och hjälpa honom i hans
arbete. Det är med fullt förtroende jag överlämnar ansvaret som VD
för Emotra till Daniel."

Denna information är sådan information som Emotra AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018.

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver
forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom
suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat,
objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för
att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej.
Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser
i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska
konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett
synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet
tagits fram.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/emotra/r/emotra-byter-vd-och-styrelseordforand...
http://mb.cision.com/Main/11655/2653103/931961.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.