Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-11

Emotra: Första delen av kliniska studien är nu genomförd

Emotra AB meddelar att testfasen i den pågående kliniska
multicenterstudien har avslutats. Över 1 540 patienter har testats
och analyserats. Den andra fasen innebär att patienterna ska följas
upp och kontrolleras under 12 månader. Den 10 mars 2017 kommer
studien att vara helt avslutad.

Inrapporteringen av nya tester har löpt på i högt tempo in i det sista
och därigenom har 1 540 patienter genomgått test med EDOR™ sedan
studien startade under hösten 2014.

Forskningsinstitutioner och kliniska centra från ett stort antal
länder i Europa har medverkat i arbetet under den första fasen av
studien och regelbundet skickat testdata till Emotra för analys. I
Rom sammanställs nu all klinisk data om patienterna i en klinisk
databas. I Linköping sammanställs samtidigt, utan kännedom om
informationen i den kliniska databasen, samtliga testresultat i en
EDOR™ Test databas. De två databaserna slås därefter samman i en stor
BASELINE DATABAS. Genom detta arbete möjliggörs studier av sambandet
mellan hyporeaktivitet och tidigare självmordsförsök men även studier
av faktorer, grundläggande för teorier om orsaker till att vissa
individer tar sina liv. Dataanalysen från den kliniska studiens
första fas kommer att leda till en "Baseline publikation".

Nu går studien in i den andra fasen. Under den ska patienterna följas
upp avseende självmordsbeteende. Den 10 mars 2017 avslutas studien.
Testresultaten kommer att analyseras. Jämförelser kommer att företas
av förekomsten av självmord och självmordsförsök bland de patienter
som konstaterats vara hyporeaktiva och de som uppvisat normal
reaktivitet. Materialet kommer sedan att bearbetas statistiskt.
Statistisk expertis har sedan tidigare knutits till projektet och har
kontinuerligt följt händelseutvecklingen i studien. Beräkningsarbetet
kommer därför att kunna genomföras utan fördröjning. Efter det kommer
samtliga medverkande forskargrupper att samlas vid ett särskilt
konsensusmöte för att utvärdera resultatet och formulera ett
gemensamt uttalande som alla kan ställa sig bakom.

Bolagets planer är att lansera produkten internationellt när studien
har genomförts och låta informationen till marknaden i stor
utsträckning baseras på klinikernas konsensusuttalande. Initialt
kommer lanseringen att riktas mot de marknader som varit
representerade i studien och bolagets strategi bygger på att först
skapa en ordentlig efterfrågan genom att nå ut till den psykiatriska
specialistvården med information om EDOR™ och vad som påvisats i
studien. Tanken är att i stor utsträckning låta klinikerna vara
språkrör gentemot specialistvården.

Målsättningen är att den valda strategin ska leda till en snabb
marknadspenetration. Bolagets mål är att nå en stadig och snabb
tillväxt under lönsamma betingelser under de två första åren efter
lansering. Bolagets organisation kommer att växa i takt med
försäljningsökningen, så att maximal kostnadskontroll kan åstadkommas
i alla faser av utvecklingen.

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver
forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom
suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat,
objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för
att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej.
Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser
i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska
konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett
synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet
tagits fram.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/emotra/r/forsta-delen-av-kliniska-studien-ar-n...
http://mb.cision.com/Main/11655/9933113/487710.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.