Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-09

Emotra: Handlingar inför årsstämman tillgängliga

Emotra AB (publ) ("Emotra") meddelar idag att bolagets årsredovisning
avseende räkenskapsåret 2016 och övriga handlingar inför årsstämman
från och med idag hålls tillgängliga på bolagets hemsida
(www.emotra.se). Handlingarna kan även beställas från bolaget (se
adress nedan).

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära
upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Emotras årsstämma

Aktieägarna i Emotra AB (publ) håller årsstämma tisdagen den 30 juni
2017, kl. 16.00 på restaurang John Scott's Pub, Kungsportsavenyen 15
i Göteborg.

Anmälan

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 23 juni
2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress:
Emotra AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen, per telefon +46
708-25 45 47 eller genom e-post claes@emotra.se senast måndagen den
26 juni 2017.

Vid anmälan skall uppges namn, aktieinnehav,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och
uppgift om eventuella biträden. Fullmakt i original samt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till
bolaget på ovan angiven adress. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman låta
omregistrera aktierna i eget namn i god tid före stämman.

Göteborg i juni 2017

EMOTRA AB

Styrelsen

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver
forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom
suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat,
objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för
att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej.
Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser
i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska
konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett
synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet
tagits fram.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/emotra/r/handlingar-infor-arsstamman-tillgangl...
http://mb.cision.com/Main/11655/2284707/685928.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.