Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-05

Empir Group AB: Empir Group AB avyttrar aktier i Empir Solve AB

5 november 2019

Empir Group AB ("Empir") har idag, den 5 november 2019, ingått avtal
med Xavitech AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Köparen"), om avyttring
av 75 000 aktier i Empir Solve AB, org.nr 556511-6125 ("Empir
Solve"). Köpeskillingen uppgår till 30 000 000 kronor. Betalning för
de avyttrade aktierna i Empir Solve erläggs dels genom kontant
betalning om 900 000 kronor, dels genom säljarrevers om 29 100 000
kronor. Säljarreversen löper med ränta enligt en årlig räntesats om 9
procent intill dess skulden i dess helhet har återbetalats.

Avtalet är villkorat av godkännande av såväl Empirs som Köparens
aktieägare eftersom avyttringen är att betrakta som en
närståendetransaktion enligt 16a kap. aktiebolagslagen. Bolagets
verkställande direktör Lars Save, är styrelseledamot i Köparen,
vilket medför att Empir och Köparen anses som närstående till
varandra. Empir och Köparen kommer att utfärda kallelser till extra
bolagsstämmor i respektive bolag inom kort. Förutsatt att aktieägarna
i Empir och aktieägarna i Köparen godkänner transaktionen förväntas
transaktionen slutföras kort tid efter att båda bolagsstämmorna har
avhållits.

Empir kommer efter transaktionen att äga 77 955 aktier i Empir Solve,
motsvarande cirka 51 procent av det totala antalet aktier i Empir
Solve.

"Empir Solve"-koncernen förväntas ha en nettoomsättning om cirka 150
mkr och EBIT om cirka 10 mkr för helåret 2019. Transaktionen värderar
100 procent av aktierna i Empir Solve till cirka 60 mkr.

"Empir har de senaste åren förvärvat och omstrukturerat sina stora
dotterbolag inom konsultrörelsen och segmentet "Solve". Under fjärde
kvartalet 2019 kommer vi ha konsoliderat segmentet Solve till en
legal koncern med hela vår konsultorganisation samt tillfört
IT-supportdelen från segmentet Serve. Den nya koncernen kommer att
anta namnet Frontwalker Group AB och är på sitt sätt en pånyttfödelse
av den 2015 förvärvade Frontwalker-koncernen, fast numera lönsam.

Genom att ta in en ny noterad ägare på en minoritetspost i den
underkoncern som Solve nu utgör har vi möjlighet att fortsätta en
förvärvsdriven expansion fokuserad på konsultrörelsen. Det innebär
att Empir-koncernen inför 2020 får två tydliga underkoncerner:
"Frontwalker" och "Apply, båda med minoritetsintressen som hjälper
oss att utveckla koncernen snabbare mot våra finansiella mål," säger
Lars Save, VD för Empir.

Empir Group AB

Lars Save

VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 5 november 2019 kl. 11.30 CEST.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga
bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från
Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster inom allt
från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och
arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad
olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998
noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/empir-group-ab/r/empir-group-ab-avyttrar-akti...
https://mb.cision.com/Main/468/2954067/1135948.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.