Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-07

Empir Group AB: Styrelsen i Empir Group drar tillbaka utdelningsförslaget för 2019 samt ser över strategin och de finansi...

7 april 2020

Styrelsen för Empir Group AB ("Empir Group") har idag, till följd av
nuvarande instabila marknadsläge och som en försiktighetsåtgärd,
beslutat att dra tillbaka utdelningsförslaget för 2019 om 0,65 kronor
per aktie. Vidare har styrelsen i Empir Group beslutat att se över
tidigare kommunicerad strategi och kommunicerade finansiella mål.
Inga beslut har dock fattats i denna del.

Spridningen och utvecklingen av Coronaviruset innebär att hela världen
liksom Empir Group påverkas negativt. Mot bakgrund av den mycket
stora osäkerhet som utbrottet har gett upphov till och vars effekter
i Sverige ännu inte fullt ut kan bedömas har styrelsen i Empir Group
idag beslutat att prioritera att bibehålla en större del av
koncernens likviditet för att bättre kunna hantera de effekter som
det osäkra marknadsläget kan ge upphov till. Styrelsen har därför
beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade
utdelningsförslaget om 0,65 kronor per aktie inför årsstämman 2020.
Styrelsen har dock för avsikt att återkomma beträffande
vinstutdelning när effekterna av pandemin bättre kan överblickas och
har som ambition att då kalla till en extra bolagsstämma för att
besluta om en vinstutdelning som styrelsen då finner lämplig.

Vidare har styrelsen i Empir Group beslutat att se över tidigare
kommunicerad strategi och kommunicerade finansiella mål. Empir Group
kommer inte att anta eventuell ny strategi eller eventuella nya
finansiella mål innan marknadssituationen har stabiliserats och
effekterna av pandemin bättre kan överblickas. Om styrelsen beslutar
att justera tidigare kommunicerad strategi och/eller finansiella mål
kommer detta att kommuniceras av Empir Group.

Empir Group AB

Lars Save, VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 7 april 2020 kl. 18:00 CEST.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga
bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från
Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster inom allt
från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och
arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad
olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998
noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/empir-group-ab/r/styrelsen-i-empir-group-drar...
https://mb.cision.com/Main/468/3083794/1226331.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.